Biztools

BizTools Blogg - personlig utvikling, salg og ledelse

Våre blogginnlegg, tips, oppskrifter og artikler om personlige utvikling, salg og ledelse.

   Ytterligere 7 årsaker til at selgere sliter med å sluttføre

"Hvorfor klarer han ikke å sluttføre?" I fortsettelsen fra forrige artikkel, ser vi på ytterligere syv  årsaker til at selgere sliter med sluttførinng.

5 grunner til å forlate jobben

Er du fanget i egen komfortsone i en jobb der du behersker det meste, kan det være et signal på at det er på tide å se seg om. Selv om jobben opprinnelig kan ha vært stimulerende og utfordrende, føler du kanskje, om du er virkelig ærlig med deg selv, at du stagnerer.

Hva er en SWOT-analyse?

SWOT-analysen er et nyttig og effektivt verktøy i strategiprosesser.

12 gode grunner til å ansette folk over 50

Som salgstrener, rådgiver og headhunter ser jeg at mange bedrifter kjemper en innbitt kamp om kandidater i alderen 30 - 35. La oss se på en alternativ bemanningsstrategi.

Salgslønn - olje på topp og mat på bånn

Vi har gjort en analyse av Statistisk Sentralbyrås statistikker for avlønning i Salg og Kontor/Kundeservice i Norge. Ikke overraskende er det ansatte i Olje- og Gassbransjen som er de store lønnsvinnerne. 

5 tips til å ta tapet og kommer deg videre

I livet, i business og i salg har vi en tendens til å la ting skure og gå - i stedet for å ta tapet og komme oss videre.

23 gode vaner og 22 uvaner

Ett av de sterkeste verktøyene i business, i ledelse, i salg og i livet er vaner. Vi har gode vaner og dårlige vaner. Vi tar en snartitt på vaner som avler suksess og vaner som skaper nederlag.

25 årsaker til at vi ikke når salgsmålene

Det er smertelig for et selskap ikke å nå salgsmålene. La oss se på 25 årsaker både på individ- og på selskapsbasis.

7 måter å øke produktiviteten

Å være god til å fokusere er en viktig evne for å øke produktiviteten. En viktig del av dette er å stenge ute alle forstyrrelser. Vi ser på 7 måter å øke produktiviteten på.

20 trekk ved en dyktig forhandler

Hva kjennetegner en dyktig forhandler? Hvilke egenskaper, forutsetninger og evner må vedkommende ha? Hvilke grunnleggende forhandlingsstrategier følger folk som er gode til å forhandle?

Få suksess ved å satse på dine sterke sider

De fleste av oss lever i den tro at for å komme oss opp og frem må vi gjøre noe med de svakeste sidene våre. Det er på tide å ta et oppgjør med denne svakhetsfikseringen.

Hvordan kan en stjerne feile?

De fleste som har rekruttert selgere, har opplevd å ansette en selger som har levert bra hos forrige arbeidsgiver, men blir en flopp. Hvordan kan det ha seg?

Nøkkelen til å frigjøre beslutningskapasitet

Visste du at vi har begrenset med mental kapasitet til å ta beslutninger og foreta valg?

9 ting toppleder forventer av selgere

Toppledere er under et tøft resultatpress, har mye å gjøre, og de er derfor nødt til å prioritere knallhardt. De har klare forventninger til selgere som blir innvilget et møte.

5 fallgruver ved jobbskifte

Når vi skifter jobb er det mange ting å tenke på. Vi bør ha et fem års perspektiv på valget vi gjør. Da kan det være lurt å unngå de vanlige fellene.

14 grunner til at salget glipper

Salg av løsninger blir stadig mer krevende. Det er vanskelig å få kunders oppmerksomhet, og det er mange feller å gå i.

9 taktikker fra innkjøpere

I sluttforhandlinger i salg er det typisk en asymmetri i kompetanse, erfaring, systematikk, taktikk og metodikk til fordel for kjøpersiden. Dessverre er selgende part alt for ofte naiv, uforberedt og underdanig i slike situasjoner.

4 grunner til at narsissister når toppen

Det er bemerkelsesverdig hvor mye arrogante, egoistiske og selvopptatte mennesker kan oppnå. Vi ser på fire grunner til at narsissistiske personer når så langt.

4 selgertyper

For å gjøre det enklere å rekruttere de rette selgerne, kan vi dele selgere inn i fire kategorier.

1 tips for å komme ovenpå

Medarbeidere, mellomledere og direktører flyr fra det ene møtet til det andre. Man er definitivt hektisk opptatt, men får man noe gjort? Vi ser på ett råd som hjelpe deg komme på offensiven.

16 viktige salgssituasjoner for gründere

Salg og ansettelse av selgere kommer ofte i andre rekke når ny virksomhet startes opp. Men salg er absolutt en kritisk suksessfaktor ved nyskapning.

5 viktige aspekter ved EQ

Forskning viser at emosjonell intelligens (EQ) er en stadig viktigere ingrediens for suksess i næringslivet - og i livet generelt.

10 tegn på høy EQ

Emosjonell intelligens er viktig både i yrkeslivet og på privaten. Vi ser på 10 tegn på at du er emosjonelt intelligent. 

Jeger, foredler eller forvalter?

En av de viktigste oppgavene for en salgssjef er å få på plass den rette miksen av mennesker på salgsteamet. Ved ansettelser må man gjøre noen avveininger.

Kjøpe - eller bli solgt til?

I salg fokuserer vi veldig mye på hva vi må gjøre i salgsprosessen. I vår iver glemmer vi at det viktigste er hva kunden må gjøre i sin kjøpeprosess.

Vinn ved å sette grenser

Vårt beste våpen i prisforhandlinger med kjøper er godt salgshåndverk, is i magen, og viljen til å sette grenser!

16 modigheter i salg

I salg, i business og i livet hjelper det å være modig. Uten mot er det vanskelig å skape verdier.

Ikke brenn av kruttet på de svake selgerne

Stillingen som operativ salgssjef er kanskje den viktigste og typisk den mest utfordrende stillingen i salg. Ikke gjør den vanskeligere enn den trenger å være - ved å bruke for mye tid og energi på de svakeste selgerne.

2 produktivitetstips til ledere

Vi har to nøkkeltips som skal gjøre deg mer produktiv, redusere stress, få deg til å bli en bedre leder og hjelpe deg med å styre bedriften mot målet.

Møter - supperåd eller dyd av nødvendighet?

Møter på sitt beste er produktive og handlekraftige forsamlinger av de rette mennesker som diskuterer de rette tingene og fatter beslutninger etter en stringent og relevant agenda. På sitt verste - og dessverre vanlige - er møter det reneste sløseriet.

7 forbedringsområder når salget svikter

Hva gjør vi som salgssjefer når salget svikter og resultatene er elendige? Vi står rett og slett overfor en snuoperasjon. 

12 tips for å miste dine beste selgere

Her er en liten smørbrødliste over ting du bør gjøre hvis du vil miste dine beste selgere.

13 tapsposter ved feilansettelser

Det er svindyrt å ansette feil mennesker i salg. Det er åpenbart direkte utgifter forbundet med feilansettelser. Likevel kan de skjulte kostnadene svi mest.

7 grunner til at kunder kjøper

I forretningsmarkedet kjøper kunder verdi ikke produkter eller tjenester. Som selgere må vi reflektere over hvilke verdier våre løsninger representerer.

3 steg til å løse et problem en gang for alle

Vi går alle på smeller i salg, i business og i livet. Trikset er ikke å unngå smeller, men å styre hvordan du forholder deg til smellene.

6 retningslinjer for å vinne anbud

Salg via anbud skiller seg klart fra vanlig oppsøkende salg. Det kan være fristende å satse tungt på anbud, men vi anbefaler at du først veier fordeler og ulemper mot hverandre. Husk at i salg er sølvplass den verste plasseringen!

10 steg til et godt skippertak i salg

Ligger salgsteamet langt etter sine salgsmål, kan det være på sin plass med et lite skippertak for å bedre de kortsiktige resultatene. Dog, må vi ikke gå i fella.

Glem det du ikke kan gjøre noe med

Selv om det er fristende å bry seg, må vi - hvis vi vil lykkes i salg, fokusere kun på det vi kan gjøre noe med! Det vi ikke kan gjøre noe med, må vi ofte ignorere.

Hvorfor er vi så feige?

Hvorfor er det så mye feighet rundt omkring? Hvorfor tør vi ikke utfordre oss selv - og hvorfor tør vi ikke konfrontere negativ atferd når vi ser det?

9 strategier for énere

Forskning viser dramatiske forskjeller mellom resultatene skapt av de beste kunnskapsmedarbeiderne i forhold til resultater skapt av gjennomsnittlige kunnskapsarbeidere.

8 grep for å selge på kvalitet

En bedrift står overfor noen grunnleggende valg med hensyn til hvilken prisstrategi den bør følge. Skal man selge billig med en enkel salgsmodell, eller på verdi / kvalitet med dertilhørende mer kompleks salgsmodell?


9 business-begrep du bør kjenne

Vi ser på et par håndfull blårussbegrep som du hører om støtt og stadig, men som du kanskje ikke helt har grepet om.

9 grep for å bygge en prestasjonskultur

Å bygge en prestasjonskultur krever endringer og grep som løfter virksomheten ut av middelmådighet. Vi ser på en rekke grep som må tas i en slik endringsprosess.

4 forutsetninger for en prestasjonskultur

Å skape en prestasjonskultur er krevende og fordrer målrettet og systematisk arbeid fra toppledelse, mellomledelse og medarbeidere. Bedriftskulturen styrer de daglige valgene, atferden, innsatsen og resultatene en organisasjon skaper.

7 grep når din kontakt slutter

I næringslivet kan ting svært raskt. Folk som bytter jobb, kan bli bedt om å fratre på kort varsel. Hva gjør vi når vår kontakterson hos kunden slutter?

Engasjert eller besatt? Inspirert eller overtent?

Hvor går grensen for engasjement? Når krysser vi grensen fra positivt engasjement til en ødeleggende besettelse? Når "er nok nok", og hvordan vet vi at det er riktig "aldri å gi opp"?

Ydmykhet - sterk side eller svakhet?

Selvtillit, mot og beslutsomhet regnes som positive egenskaper hos en leder. Hva med med ydmykhet - er det en sterk side eller en svakhet ved en leder?

10 ting som ødelegger for suksess

Suksess ligger i skjæringspunktet mellom mening med livet, oppnådde resultater, maks innsats og harmoni. Vi ser på en rekke ting som hemmer vår suksess.

5 ting verdt å gi slipp på

Det fleste av oss søker lykke og suksess i jobb, karriere og i livet. For å oppnå dette, er det endel ting vi bør slutte med.

10 ord du bruker feil - del 4

Ufortrødent fortsetter vi på vår skriftlige dannelsesreise med nye ord og uttrykk som kan være vanskelig å bruke riktig.

10 råd for effektive kaffemøter

Forretningsmøte over en kopp kaffe er et glimrende verktøy for å styrke relasjoner, knytte kontakter og utvide horisonten. Kaffemøtet kan danne grunnlaget for en ny, langsiktig og robust relasjon.

Ikke selg - la kunden kjøpe

Den beste måten å selge på er ikke å selge, snarere å legge til rette for at kunden kan kjøpe av deg.

7 tips for gode e-poster

Sender du uoppfordret e-post der du ber mottaker om noe, bør du være tydelig, konsis, relevant og komme raskt til poenget. Hvis ikke ender e-posten garantert i bøtta.

6 tips for bedre mobiliseringsevne

I salg, i business og i livet må vi ofte mobilisere for å utrette noe viktig. Vi ser på 6 viktige ting du kan gjøre for å styrke din mobiliseringskraft.


4 salgsområder vi må mestre

Å mestre salg og salgssituasjonen er en kompleks oppgave. Vi må beherske og integrere fire forskjellige områder.


6 trekk ved dyktige innovatører

Innovasjon krever både kreativitet og gjennomføringsevne. Derfor er idéer i seg selv ofte lite verdt. Verdien følger først som resultat av en iverksatt idé.

17 tips til bedre forhandlinger

Den best forberedte oppnår gjerne mest i forhandlinger. Jo viktigere anledningen er, dess bedre bør vi forberede oss.

3 ting som virkelig motiverer medarbeidere

Så mange som 50 prosent av medarbeidere er umotiverte og uengasjerte i jobbene sine viser undersøkelser. La oss se på tre ting som virkelig motiverer og engasjerer yrkesutøvere.

4 steg for å ta opp et irritasjonsmoment

Å ta opp et problem eller uoverenstemmelse er vanskelig og ubehagelig. Vi ser på en enkel 4-trinns prosess for å gjøre det.

10 årsaker til at vi tar dårlige avgjørelser

For mye informasjon, for lite informasjon, neglisjering av risiko og overdreven optimisme er blant årsakene til at vi tar dårlige avgjørelser. 

3 ledertips for effektive tilbakemeldinger

Å gi rett feedback er en av grunnstenene i god ledelse. Ofte opplever ledere at tilbakemeldingene de gir ikke har ønsket effekt.

Er dere strategiske?

Når vi skal posisjonere løsningen vår bør vi reflektere over hvor strategisk viktig den er - særlig i forretningsmarkedet. Hjelper vi kundene våre med å gjøre en bedre jobb for sine kunder eller løser vi simpelthen enkle problemer.

Er det håp for salgsveteranene?

Stadige endringer er blitt en del av vår salgshverdag. Hvordan kan vi som salgsledere få etablerte selgere med lang fartstid til å gjøre nødvendige endringer?

Minst 8 ting som plager innkjøpere

Vi spurte for en tid siden innkjøperne i et av Norges større selskaper hva de synes om selgere. "Storkjeftet, høylydt og fæle til å skryte av seg selv" var blant svarene vi fikk.

Panikk som kjøpesignal

Som selgere må vi hele tiden være samkjørte med våre prospektive kunder. Vi må kjenne til kjøpsyklusen, og vi må forstå kjøpers skiftendebekymringer i de forskjellige fasene av syklusen. 

Pass salgstiden

Den dårlige nyheten er at vi selgere bruker alt for liten tid på salgsarbeid. Den gode nyheten er at vi her har vi et enormt potensial for forbedring.

Glem svakhet, fokuser på sterke sider

De fleste av oss lever i den tro at for å komme oss opp og frem må vi gjøre noe med de svakeste sidene våre. Forskning fra The Gallup Institute tar et skikkelig oppgjør med denne svakhetsfikseringen.

Tilbud til besvær

Tilbud er et særdeles vanlig salgsverktøy. Dessverre innebærer bruk av tilbud at vi spiller ut kortene våre alt for tidlig med tapte ordre, lange beslutningstider, og sterkt prispress som konsekvenser.

Salgsledelse: dropp innfallsmetoden - 9 spørsmål

I turbulente tider er det lett å bli drevet fra skanse til skanse i salgsarbeidet og jobbe reaktivt og etter innfallsmetoden. En systematisk tilnærming er langt å foretrekke.

11 råd til ferske selgere

Som ny i salg er det mye du må huske på. Her er endel råd både til deg og din sjef.

Når salget svikter - ikke gå i fella

Instinktet vårt når salget svikter, er å sluttføre rått alle utestående salgsmuligheter. Vi ser på hvorfor det er en suboptimal løsning.

10 ord du bruker feil - del 3

Vi fortsetter vår skriftlige dannelsesreise og ser på nye ord og uttrykk som kan være vanskelig å bruke riktig.

12 tips til bedre salgstrening

Fungerer salgstrening? På sitt beste: "Ja, svært bra." På sitt typiske: "Tja". Effekten av salgstrening varierer sterkt. Alt for ofte gir salgstrening kun et kortsiktig løft i motivasjonen, med neglisjerbare resultatforbedringer på sikt.

7 årsaker til at selgere sliter med å sluttføre

"Hvorfor klarer han ikke å sluttføre?" Jeg fikk dette spørsmålet for en tid siden fra en frustrert salgssjef. I denne artikkelen ser vi nærmere på 7 årsaker til at selgere sliter med å sluttføre salg. I påfølgede artikkel ser vi på ytterligere syv årsaker til at selgere sliter med sluttførinng.

8 tips for salg i tøffe tider

Dårlige tider skiller de middelmådige selgerne fra de dyktige, produktive og lønnsomme selgerne. Mens mange selgere lykkes i gode tider uten nødvendigvis å ”fortjene” det, er det kun de dyktigste selgerne som virkelig lykkes i tøffe tider.


Viser: 1 til 75 - [Neste]


 

 
 
 
Utviklet av Bysant AS