Biztools

BizTools Blogg - personlig utvikling, salg og ledelse

Våre blogginnlegg, tips, oppskrifter og artikler om personlige utvikling, salg og ledelse.

   Bør alle gjøre alt i salg?

Bedrifter har en tendens til å tro at alle i salg bør gjøre alle oppgaver. Derfor ser vi lite spesialisering. Spørsmålet er om det er hensiktsmessig.

5 tilnærminger til beslutningstaker

Mantraet i forretningsorientert salg er å få tilgang til beslutningstaker. Vi ser på effektiviteten ved fem forskjellige tilnærminger.

8 tegn på at du er i et dårlig forhold

I salg, i business og i livet har vi mange relasjoner og en rekke forhold. Ikke alle forholdene er like bra. Vi ser på en liste over tegn på at et forhold ikke er så bra som det burde være.

10 ting verdt å merke seg om salg

Effektivt salg handler om mot, innsats og kompetanse. Her er noen punkter verdt å merke seg om du vil øke din suksess i salg.

4 viktige kjøperoller

En av de største feilene selgere gjør er å ha dialog med alt for få personer hos kunder og prospekter. Det betyr færre vellykkete nysalg og risiko for tap av viktige kunder.

4 kjøpemodi for kunder

Kunders situasjon påvirker hvor handlevillige de er. Enkelte modi gir handlekraft, mens andre gjør at kunden nøler med å ta affære. Vi ser på fire forskjellige kjøpemodi.

Er du modig?

I salg, i business og i livet hjelper det å være modig. Uten mot er det vanskelig å skape noe av verdi.

4 mennesketyper på kundesiden

Persongalleriet på kundesiden varierer stort. Som selgere må vi tilpasse vår salgstilnærming til den gitte person hos kunde eller prospekt. Vi ser på fire erketyper.

11 tips til en god interessevekker

Bruk tiden vel når du kontakter nye, potensielle kunder over telefonen. Du har sekunder på deg til å snu irritasjon til interesse og nysgjerrighet. Du bør derfor ha en meget god interessevekker.

12 typer sløsing i salg

Hvordan kan vi forbedre resultatoppnåelse i salg og samtidig holde salgskostnadene under kontroll? Jo, vi må kutte ut all sløsing i salg!

Sjefer spammer mest

Innboksene våre overfylles. Nå viser det seg at sjefer er en stor del av årsaken til overdreven e-posttrafikk.

5 tips for å klarne hjernen

Når hodet vårt er full av tanker blir vi mer stresset og mindre produktive. Her er noen tips for hvordan vi kan klarne hjernen når vi må yte på vårt beste.

10 ord du bruker feil - del 2

Vi fortsetter språkrøkten i optimistisk tro på at å skrive riktig er viktig - også i salg. Her er ti nye ordpar som kan skape bryderi.

Disiplin som salgsverktøy

Salg krever høy motivasjon noe som igjen krever disiplin. Vi har ikke råd til unnasluntring av de daglige salgsoppgavene dersom vi virkelig vil lykkes i salg.

Unngå prematur sluttføring

I løsningsorientert salg er vi svært opptatt av ikke å frustrere kunden ved å sluttføre for tidlig.

Det nye salgsparadokset

Vi lever i en stadig mer dynamisk og kompleks verden hvor salg enten er blitt mer komplekse eller enklere. Tiden har løpt ut for det gamle produktorienterte salgsparadigmet.

Grave i fortiden - eller se fremover?

Hva er ditt perspektiv i livet? Liker du å grave fortiden, planlegger du fremtiden, er du likegyldig eller liker du å belønne deg selv i dag? Legendariske og pensjonerte Stanford University psykologi-professor Philip Zimbardo, har utviklet en spennende modell som rubriserer oss i seks kategorier.

10 ord du bruker feil - del 1

Dagens språkrøkt; siden skriftlig kommunikasjon blir stadig viktigere spanderer vi på oss litt språklig råkost i dag. Dette er ting du bør være deg bevist - oops: bevisst.

Hvorfor salg - hva vil du oppnå?

Salg er et ekstremt målbart yrke. Din evne og vilje til å sette deg og nå tøffe mål er en grunnleggende suksessfaktor i yrket. For å lykkes bør du ha avklart hvilken visjon og strategi du skal følge i ditt salgsarbeid.

1 triks som skaper vekst

Lever vi på vane og står på - på det det jevne, så blir resultatene deretter. Vi vokser heller ikke som mennesker, forretningsfolk, selgere eller ledere.

Rotet til alt vondt

Rot stjeler energi, skaper stress, irriterer oss og andre - og er kilden til mye sløsing. Rot reduserer vår evne til å fokusere og behandle informasjon. Med andre ord: rot har en målbar negativ effekt på vår produktivitet. I salg er rot drepen.

Prisen for å skyve på frister

Vi har alle tendens til å søke å kjøpe oss mer tid og skyve på frister. Vi ser på hvorfor det kan være en bommert.

10 leveregler for proaktive selgere

Salg er ikke en skippertaksjobb - som endel av oss menn synes å tro. Suksess ligger i den daglige "lille" innsatsen. Dog betyr ikke det at du skal droppe å tenke stort, sikte mot store kunder, eller gå for de store ordrene.

Mennesker du bør sky - del 2

Vi ser på flere mennesketyper som svekker deg og som du bør redusere omgang med.

Skaff drømmejobben - oppfølging

Etter at intervjuet er gjennomført, følger vi opp på en måte som differensierer oss fra den jevne selger.

Skaff drømmejobben - intervjuet

I vår serie om drømmejobben, ser vi nå på selve intervjuet og hvordan vi skal fremstå som løsning på salgsdirektørens utfordringer.

BizTools svarer: Hva er fornuftig lønn?

Lønn i salg er utfordrende. Vi ser på hva som er fornuftig lønn for salg av regnskapstjenester.

Skaff drømmejobben - søkeprosessen

Som del av vår løsningsorienterte strategi i vår søken etter drømmesalgsjobben, ser vi på viktigheten av å være proaktiv i søkeprosessen.

8 steg i en god salgsstrategi

Salgsstrategien gir oss svar på hvordan bedriften skal nå sine salgsmål. Da bør det legges ned betydelig arbeid i den. Vi ser på 8 grunnleggende elementer i en effektiv salgsstrategi.

10 tips for bedre tidsstyring

Tid er et knapphetsgode. Derfor må vi forvalte tiden vår best mulig om vi skal lykkes i salg og business. Vi ser på 10 gode tips.


Enkel modell for balanse i livet

I salg, i business og i livet generelt er det viktig å ha balanse mellom de forskjellige rollene og oppgavene. Vi ser på et enkelt system for å skape balanse.

50 prosent av ledere er håpløse

Undersøkelser viser at opptil 50% av ledere er inkompetente. Vi ser på nøkkelegenskaper som bidrar til lederes udugelighet.

Mennesker du bør sky - del 1

Enkelte mennesker stjeler din tid, tapper deg for energi og hemmer din mobiliseringsevne. Disse menneskene bør du unngå. Vi ser på tre erketyper.

Kast ikke bort tiden på svake selgere

Stillingen som salgssjef er kanskje den viktigste og typisk den mest utfordrende stillingen i salg. Ikke gjør det vanskelig for deg selv ved å investere mye i de svakeste selgerne.

Halvparten av selgere i feil jobb

Som salgsutvikler, trener og leder i salg i over 20 år, slutter det ikke å forundre meg hvor mange selgere som er i feil jobb. Hva er det som skjer?
 

Ikke la deg knekke

Vi går alle på smeller i salg, i business og i livet. Trikset er ikke å unngå smeller, men å styre hvordan du forholder deg til smellene.

Er du en dårlig lagspiller?

Må du alltid vinne, er du rask til å bedømme andre, har du ofte en drepende kommentar? Vi ser på de vanligste feilene vi gjør i våre relasjoner med andre.

Mindre bry mer salg

Selv om det er fristende å bry seg, må vi - hvis vi vil lykkes i salg, fokusere kun på det vi kan gjøre noe med!

Skriv deg til suksess

I business - ikke minst i salg - er evne til å skrive godt forsatt en dyd. Med en økende forekomst av anbud eller anbudsliknende kjøpsprosesser, er skriftlig kommunikasjon viktigere enn noensinne.

Ta det verste først

De fleste av oss sliter med trenering på ett eller annet område. I salg kan trenering være forskjellen mellom suksess og søken etter ny jobb.

Få gjennomslag hos sjefen

Som medarbeidere sliter vi ofte med å få gjennomslag hos sjefen.  Vi foreslår, spiller inn, purrer og - ja - vi maser. Kanskje det ligger noe der?

Feller ved valg av ny jobb

Når vi skifter jobb er det mange ting å tenke på. Vi bør ha et fem års perspektiv på valget vi gjør. Da kan det være lurt å unngå de vanlige fellene.

Ikke la hastverk ødelegge

I salg og i livet haster vi alle rundt fra den ene begivenheten, aktiviteten og "prioriteten" til den andre. Hvordan vet vi om det er riktig?

Følg opp med brev

En svært viktig, men ofte neglisjert oppgave for selgere er oppfølging etter møter med prospektive kunder.

1 ting som skiller ut de beste

Toppselgere har en rekke ting til felles. Likevel er det deres evne til å ta seg selv på alvor som virkelig skiller dem fra gjennomsnittsselgere.

9 taktikker for å bygge tillit

I salg, business og entreprenørskap er tillit den kanskje mest grunnleggende forutsetningen for suksess. La oss se på 9 taktikker for å bygge tillit.

Gratis lynkurs i B2B salg

Ofte gjør vi salg og salgsprosessen mer komplisert enn nødvendig. La oss se på en kortversjon.

12 uvaner som hemmer oss

Her er et par håndfull uvaner som stjeler tid og energi og som hindrer oss i å nå våre mål.

Verdens beste selger II

Vi fortsetter juli-ferden med oppfølgeren The Greatest Salesman in the World II. Her er ti gode leveregler for selgere.

Nå - ikke etterpå

Inspirert av den lille, merkelige boken The Greatest Salesman in the World, lar vi oss oppmuntre til å gjennomføre i dag.

5 ting vi kan lære av toppidretten

Forretninger, ikke minst salg, er reinspikka konkurranse. Hvorfor ikke lære av dem som er best til å konkurrere: toppidrettsutøverne?

Salg 4.0: moderne salg

Salg versjon 1.0 var produktfokusert. Deretter kom relasjonssalg som holdt stand i et par ti-år. Versjon 3.0 var løsningsorientert salg med fokus på hvordan selger koblet attributter ved egne produkter / tjenester til løsningen av kjøpers problem. Hva med salg 4.0?

Når selgere sliter - glem bil og cash

Når en salgsavdeling sliter med dårlig moral, er det naturlig å gjøre noen grep. Dessverre går mange salgssjefer i fellen!

Tips for lønnsordninger i salg

Som salgssjef, lurer du på hvordan du skal legge opp lønnsmodellen for selgerne slik at du får den innsatsen og de resultatene du ønsker til en best mulig pris for selskapet?

2/3 feilansettelser i salg

En tommelfingerregel sier at 1/3 av alle ansettelser er meget vellykkete, 1/3 er bra og 1/3 er dårlige. I salg er det dessverre mye verre.


Alternativ til cold calling

Å skaffe nye kunder er for mange bedrifter en stor utfordring. Bedriftene makter ikke å rekruttere nok jegere som evner å drive vellykket cold calling. Hva er alternativene?

Presentasjonen - en skrytemonolog

Presentasjonen, ikke minst i Powerpoint-format, er svært utbredt i salgsøymed. Det er synd fordi presentasjonen kan være et elendig salgsverktøy.

Kopiér suksess

Salg er noe de færreste av oss behersker intuitivt. Likevel finnes det enkelte som er naturbegavede selgere. For å lykkes i løsingsorientert salg, kan vi kopiere disse suksessfulle selgere.

Ta betalt og aldri på en mandag

Skal vi lage gode salgsbegivenheter som gir mange velkvalifiserte leads, må vi spisse budskapet for å skape nysgjerrighet i rett målgruppe, og vi bør unngå mandager!

En selvtilfreds handelsmanns død - II

For ti år siden begynte feltselgere å miste kunder til anbud. Nå er det samme i ferd med å skje igjen.

 

 

Bruk feil til å styrke relasjoner

At vi gjør feil overfor kunder, er uunngåelig. I stedet for å fortvile over problemer, tar den løsningsorienterte selgeren ansvar og ser på feilsituasjoner som en glimrende anledning til å knytte sterkere bånd til kunden.

Hva kjennetegner en god selger?

Selgere må være egenmotiverte. En stor del av tiden jobber vi for oss selv, og det er helt og holdent opp til oss om vi skal lykkes eller ikke.

12 tips for å blir bedre til å si nei

I salg og i livet er det ofte lett å si ja, men vanskelig å si nei. Vi ser på noen teknikker for å bli bedre til å si nei.

Hvorfor lyver selgere OG kjøpere?

Kjært barn har mange navn. "Glatt", "sleip", "løgnhals", "plageånd" - til og med "terrorist" - er betegnelser på selgere jeg har hørt. Hva med folk på kjøpersiden - lyver de?

5 typiske selgerfeil

Som selgere gjør vi daglig feil. La oss se på noen av de vanligste slik at vi kan øke vår bevissthet og unngå disse i fremtiden.

Tips for å finne gode selgere

Å finne gode selgere er del av hverdagen for enhver salgssjef / salgsleder. Vi ser på noen steder det kan være naturlig å lete.

Tabber ved innsalg av nye produkter

Vi gjør ofte en rekke feil når vi skal presentere nye produkter eller tjenester til våre kunder og prospekter. Vi ser på noen vanlige tabber.

Selger må bevise

Som selgere fortjener vi lønnen vår når vi gir avkastning for kjøper! En ting er å påberope seg avkastning, en annen er å dokumentere den.

Synke eller svømme - en elendig onboardingtaktikk

Å "kaste nye selgere ut på dypt vann" er en elendig onboarding- og salgsutviklingstaktikk som skaper frustrasjon både hos kunde og hos selger.

KISS eller kompleks - rett lønn for strevet?

Effektive incentivordninger kombinerer faste og resultatorienterte stimuli slik at selskapets taktiske og strategiske behov dekkes.

 

Vi må ikke late som

Norge må ha en klar verdistrategi og følge våre egne premisser dersom vi vil bevare og styrke industrien. Vi blir aldri noe lavkostland og bør derfor heller ikke delta på deres premisser.

Kan vi bedre vår EQ?

Tradisjonell IQ er vanskelig å gjøre noe med. Hva med emosjonell intellingens (EQ)?

Fungerer spagatmodellen?

Etter den gamle skolen skal selgere beherske alle aspekter av salg. Er dét fortsatt en egnet modell?

17 steg i kjøpsprosessen

Før vi kan takke kunden for ordren, er det en rekke handlinger vi som selgere må få kunden til å gjøre i sin kjøpsprosess. Vi skal se på en helt konkret liste med steg.

8 grep for å nøytralisere møteplagere

Interne møter er en dyd av nødvendighet. Men det krever stringens for å unngå sløsing, og du må for all del håndtere møteplagerne.


Viser: 76 til 150 - [Forrige] [Neste]


 

 
 
 
Utviklet av Bysant AS