Biztools

Bli en bedre salgsleder

Operativ salgsledelse er spennende, krevende og særdeles menneskeintensivt. 

   

Som operativ salgsleder har du en nøkkelrolle i skjæringspunktet mellom kunder, bedriften og selgerne. Du står i frontlinjen og har et sett nøkkeloppgaver du må løse for at teamet ditt skal nå målene sine.

  

En opplevelse av manglende innsikt, backing, engasjement og coaching i salgsledelse fra toppledelsen bedrer ikke situasjonen. Erfaringsmessig så har de fleste toppledere lite dybdekompetanse i salg og salgsledelse. Deres karrie har ofte ikke omhandlet operativt salgsarbeid. De mangler rett og slett kompetanse i faget og har derfor en tendens til å fokusere på rapportering og krav, men er lite fortrolig med rollen som coach/mentor i salgsledelse.

     

En skremmende stor andel salgssjefer blir forfremmet eller ansatt til rollen uten å motta nevneverdig opplæring, trening eller kompetanseheving i salgsledelse.

      

Som salgsleder bør du ta din egen utvikling som leder på alvor. Selv om du kanskje ikke får all den støtte du kunne ønske deg, kan du selv ta tak.

  

Bruk all din tid og energi på det du kan gjøre noe med, ikke sløs tid eller energi på det du ikke kan kan påvirke!

   

Det overordnete målet som salgsleder er å utøve så god salgsledelse at teamet når og slår sine salgsmål hver eneste salgsperiode. 

   

Din jobb som salgsleder kan grovt sett deles inn i følgende kjerneoppgaver.

Utøve strategisk salgsledelse

Rekruttering og bemannning

Sørge for god onboarding, opplæring og trening

Utøve operativ, situasjonsbestemt salgsledelse
 

 
Aktuelt
Ikke selg - la kunden kjøpe

Den beste måten å selge på er ikke å selge, snarere å legge til rette for at kunden kan kjøpe av deg.

5 tilnærminger til beslutningstaker

Mantraet i forretningsorientert salg er å få tilgang til beslutningstaker. Vi ser på effektiviteten ved fem forskjellige tilnærminger.

1 uvanlig tips til bedre segmentering

De fleste selgende bedrifter segmenterer kunder og prospekter på data som omsetning, antalle ansatte, lønnsomhet, geografi og så videre. Mindre vanlig er kvalifisering og segmentering på myke ting som verdier og kultur.

7 grunner til at kunder kjøper

I forretningsmarkedet kjøper kunder verdi ikke produkter eller tjenester. Som selgere må vi reflektere over hvilke verdier våre løsninger representerer.

5 fallgruver ved jobbskifte

Når vi skifter jobb er det mange ting å tenke på. Vi bør ha et fem års perspektiv på valget vi gjør. Da kan det være lurt å unngå de vanlige fellene.

 
Utviklet av Bysant AS