Biztools

Bli en bedre selger

Brenner du etter å bli en bedre selger, må du hele tiden jobbe med å utvikle deg selv.

  

Du bør ha inngående kjennskap til egen produkter og løsninger - og da særlig ha innsikt i hvordan kunder kan bruke og dra nytte av løsningene. Husk at kunder er opptatt av nytten og effekten av løsningene, ikke egenskapene som sådan.

  

Videre bør du jobbe med dine menneskeferdigheter. Salg er fortsatt - i stor grad - et menneskeorientert yrke, og i B2B salg kjøper folk fortsatt hovedsakelig fra mennesker (selv om dette er i endring). Du må forholde deg konstruktivt til en rekke menneskertyper i ulike roller og i forskjellige sammenhenger.

Menneskeferdigheter og mentale sider

  

  

Du bør være godt informert om markedet, forretningsvirksomhet generelt og samfunnstrender. Du bør også opparbeide deg solid kunnskap om relevante bransjer, selskaper, konkurrenter og generelle rammebetingelser som påvirker viktige kunder og prospekter.

Ledelse, rammebetingelser og business

  

Det kanskje viktigste er å skaffe seg innsikt i den enkelte virksomhets kjøpsprosess.

Kunder og kjøpsprosessen

      


  

  


     

Selvfølgelig må du beherske salg som fag, håndverk og yrke. Du bør ha skaffe deg god innsikt i en salgsmetodikk som dekker dine behov i din nåværende og fremtidige jobbsituasjon. Du bør sørge for at du jobber etter gode salgsprosesser for alle viktige salgssituasjoner, og du bør trene og videreutvikle gode salgsteknikker for gjennomføring av salg i disse situasjonene.

Salgsferdigheter

   

   

 

  

 
 

 
Aktuelt
Ikke selg - la kunden kjøpe

Den beste måten å selge på er ikke å selge, snarere å legge til rette for at kunden kan kjøpe av deg.

5 tilnærminger til beslutningstaker

Mantraet i forretningsorientert salg er å få tilgang til beslutningstaker. Vi ser på effektiviteten ved fem forskjellige tilnærminger.

1 uvanlig tips til bedre segmentering

De fleste selgende bedrifter segmenterer kunder og prospekter på data som omsetning, antalle ansatte, lønnsomhet, geografi og så videre. Mindre vanlig er kvalifisering og segmentering på myke ting som verdier og kultur.

7 grunner til at kunder kjøper

I forretningsmarkedet kjøper kunder verdi ikke produkter eller tjenester. Som selgere må vi reflektere over hvilke verdier våre løsninger representerer.

5 fallgruver ved jobbskifte

Når vi skifter jobb er det mange ting å tenke på. Vi bør ha et fem års perspektiv på valget vi gjør. Da kan det være lurt å unngå de vanlige fellene.

 
Utviklet av Bysant AS