Biztools

Salgskultur: Ord og handling

Selgere blir motivert av og emulerer det ledelsen faktisk gjør - ikke det den sier. Som ledere skal vi være eksempler for andre å følge.

Hvis vi selv er sent ute til møter er det fåfengt å tro at selgere vil høre på våre formaninger om å være presise. Ledelsen definerer kulturen gjennom samsvaret mellom ord og handling.

 

Suksess er en motiverende faktor. I løsningsorientert salg sliter selgere ofte med lange salgssykluser, og det kan gå lang tid mellom hver seier. Derfor er det viktig å bryte salgsprosessen ned i delprosesser med delmål. Det hjelper på selgeres motivasjon å kunne måle fremskritt og oppnåelse av delmål underveis i salgsprosesser som varer i måneder om ikke år.

 

Salgsledere er typisk opptatt av hvordan man kan motivere selgere til å gjøre det bedriften ønsker. Sannheten er at det er vanskelig om ikke umulig å motivere andre mennesker. Det vi derimot kan gjøre er å identifisere hva som motiverer andre og legge til rette for at de kan jobbe med sin egen motivasjon.

 

Den kanskje største utfordringen er å samkjøre selgeres personlige ambisjoner og motiver med bedriftens. Selv om salgsledere forventer et høyt nivå av lojalitet overfor bedriftens mål og behov, er det et faktum at selgere motiveres av egne resultater og belønningen for oppnådde resultater.

 

Belønning og feedback må derfor stimulere i tråd med bedriftens målsettinger. Ønsker man at selgere skal bli flinkere til å prospektere mot nye kunder, mens belønningssystemet favoriserer resultater i kroner og øre, vil selgere hente business der det er lettest - uavhengig av om det er fra nye eller gamle kunder. Med mindre det stimuleres til annen adferd, vil selgere alltid plukke den frukten som henger lavest!

 

 


Annonse

Hjelp med å spisse salgskulturen og legge bedre til rette for resultatoppnåelse?

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale!


Telefon +47 98 21 66 75 eller e-post jens@biztools.no.


 

Les mer om vår Effektive Salgstrening!

 

Les mer om Forbedre Salgsmetodikk!  

 

Les mer om vårt kursmateriell for selvstudier i salg!

 

 


 

En annen faktor med hensyn til motivasjon - det være seg med hensyn til egne selgere eller kunder - er at mennesker endrer adferd hovedsakelig som følge av smerte. Når smerten ved å fortsette som før blir større enn smerten ved å gjøre endringer, vil man kunne oppnå endringer i adferd.

 

Som salgsledere har vi anledning til å påvirke smerten for selgere ved å gjøre det ubehagelig ikke å nå målene. I en salgsorganisasjon med en salgsledelse hvor det er akseptert ikke å nå salgsmålene vil endel selgere ikke endre seg til tross for dårlige resultater. I en salgsorganisasjon med tøff salgsledelse hvor manglende resulater ikke aksepteres, derimot, vil man oppnå adferdsendring - enten ved at selgere skjerper seg og når resultatene, eller ved at de forlater bedriften. Salgssjefer bør søke å skape en resultatkultur - ikke en bortforklaringskultur. I en resultatkultur er det akseptabelt ikke alltid å lykkes. Det som er uakseptabelt er:

  • ikke å ta ansvar for egne resultater,
  • stjele både egen og andres tid og energi på bortforklaringer og
  • fokusere på andre ting enn det den enkelte kan gjøre noe med.

Motivasjon og lojalitet overfor bedriften øker dersom bedriften er villig til å lytte til selgerne og ta dem på alvor. På samme måte som overfor kunder må man bygge sterke relasjoner mellom bedrift og ledelse - på den ene siden - og selgere på den annen.


Relaterte artikler

10 årsaker til at vi trenerer Den viktige salgssjefrollen
Salgslønn: Behold de beste, bli kvitt de svake Salg: Fokus på sterke sider
 
 

 
Aktuelt
Ikke selg - la kunden kjøpe

Den beste måten å selge på er ikke å selge, snarere å legge til rette for at kunden kan kjøpe av deg.

5 tilnærminger til beslutningstaker

Mantraet i forretningsorientert salg er å få tilgang til beslutningstaker. Vi ser på effektiviteten ved fem forskjellige tilnærminger.

1 uvanlig tips til bedre segmentering

De fleste selgende bedrifter segmenterer kunder og prospekter på data som omsetning, antalle ansatte, lønnsomhet, geografi og så videre. Mindre vanlig er kvalifisering og segmentering på myke ting som verdier og kultur.

7 grunner til at kunder kjøper

I forretningsmarkedet kjøper kunder verdi ikke produkter eller tjenester. Som selgere må vi reflektere over hvilke verdier våre løsninger representerer.

5 fallgruver ved jobbskifte

Når vi skifter jobb er det mange ting å tenke på. Vi bør ha et fem års perspektiv på valget vi gjør. Da kan det være lurt å unngå de vanlige fellene.

 
Utviklet av Bysant AS