Biztools

Yte eller nyte

Som selger må vi velge: Yte eller nyte? Salg krever høy motivasjon noe som igjen krever disiplin. Vi har ikke råd til unnasluntring av de daglige salgsoppgavene dersom vi virkelig vil lykkes i salg.

Å selge er en stadig økende utfordring. Til tross for gode tider i Norge, påvirker internasjonale konjunkturer beslutningsvilje og åpenthet for nye leverandører. Pengene sitter lenger inne. Vi som selgere må jobbe hardere, smartere, og bedre for å nå de resultatkravene vi selv setter og de som blir satt for oss.

 

For å holde motet oppe som selger i tider med lange beslutningstider, er det derfor overordnet viktig at vi bryter salgsdagen ned i konkrete arbeidsoppgaver.

 

Vel så viktig - uavhengig av konjunkturer, eget selskaps status, konkurrenter, ledelse eller andre rammebetingelser - er det faktum at vi har det fulle og hele ansvaret for vår egen situasjon.

 


Meld deg på BizTools´ ukentlige Nyhetsbrev

 (om personlig utvikling, salg og ledelse)


 

Vi har eksklusivt tilgang til et kraftfullt våpen - vår egen disiplin.

 

Livet generelt og salg spesifikt består av en endeløs rekke utfordringer og problemer. Vår suksess innen salg (og i livet forøvrig) er en funksjon av hvordan vi løser slike utfordringer. Salg er vanskelig fordi det er så ubehagelig og smertefullt å konfrontere og løse problemer; alle slags følelser og frykter kommer til overflaten.

 

På den annen side gir dét å konfrontere og overvinne problemer - livet mening og derved lykke. I og med at også salg består av en rekke ubehageligheter (ringe førstegangssamtaler, prospektere, oppnå budsjetter, innrømme feil overfor kunder, stå til rette for resultater, etc.) gir det å konfrontere salgsutfordringer også lykke - i form av resultater som du har satt deg.

 

La oss se litt på ordet lykke. Vi snakker i salg om å lykkes, i det legger vi at vi kommer nærmere lykken.

 

Dalai Lama, den verdenskjente, åndelige eksil-tibetaneren kan vel sies å være noe av en autoritet på området, og han postulerer simpelthen at meningen med livet er å søke lykke. Jeg synes han er meget illustrerende når han setter lykke opp mot nytelse. Det kan virke som om det skulle være enkelt å skille mellom nytelse å lykke, men det er ikke alltid så enkelt. Enhver av oss får definere hva vi legger i lykke, men la oss si at i salg blir vi mer lykkelige av å utføre de oppgavene vi bør for å nå de resultatene vi ønsker, enn om vi ikke løser oppgavene våre og derved ikke når forventede mål.

 

Spør deg selv om du er en selger som ikke kommer deg opp om morgenen, reker inn på jobben i 09:30-tiden, drikker et par kopper kaffe, leser e-post, leser avisene, prater med noen kolleger, ringer et par kjente og går til lunsj, for så å vurdere å forsøke å booke et møte i løpet av ettermiddagen? Da er du ikke på vei til å lykkes som selger, du er snarere fanget i din egen nytelsessnare (sove lenge, slappe av, sosialisere, lese aviser osv.).

 

Når vi setter klokka om kvelden og legger ambisjonen for når vi skal stå opp og når vi skal være på jobb, bør vi spørre oss selv: "Blir jeg mer lykkelig av å være på plass kl 08:00 klar til å begynne salgsdagen, eller blir jeg mer lykkelig av sove lenge og komme ruslende etter hvert?"

 

Husk at det er oss selv som definerer hva lykke betyr for oss!


Få et løft i salget?

BizTools Effektiv Salgshjelp!

+47 98 21 66 75 / jens@biztools.no 


Problemer er knivseggen mellom nederlag og seier, de fremkaller i oss - er med på å skape - visdom og mot. Det er ved hjelp av smerten vi opplever når vi konfronterer og løser problemer - at vi lærer. Å ringe førstegangssamtaler til ukjente aktører i territoriet vårt er for de fleste av oss ikke behagelig. For mange er det meget ubehagelig, og det er også denne fundamentalt viktige salgsaktiviteten som de fleste av oss slurver med. Vi forsøker å hoppe over utfordringen og håper at vi skal få nye kunder på en eller annen magisk måte. Vi lider under den mentale illusjon at problemer forsvinner av seg selv.

 

Fremgangsrike mennesker har lært seg å sette pris på problemer og lidelsene de medfører, nettopp fordi å overkomme problemer fører til vekst. På samme måte har fremgangsrike selgere lært seg å sette pris på å prospektere fordi de vet at det gir fantastiske salgsresultater på sikt.

 

Som selgere er vi nødt til å trene oss opp til å tåle den lidelse som er en naturlig og uunngåelig konsekvens av å ta fatt på og løse salgsutfordringer. Siden vi har identifisert at problemløsning involverer smerte og lidelse og at salg involverer smerte og lidelse, betyr det at de verktøy som kreves også er lidelsesteknikker.

 

Disiplin er simpelthen det sett med verktøy vi må bruke for å løse (salgs-) problemer. Uten disiplin kan vi ikke løse noe som helst. Med litt disiplin kan vi løse noen problemer. Med total disiplin kan vi løse "alle" problemer.

 

Dr. Scott Peck, i boken "The Road Less Travelled," deler begrepet disiplin i fire elementer:

  1. utsettelse av nytelse,

  2. aksept av ansvar,

  3. dedikasjon til sannhet, og

  4. balansering.

 

Dette er ikke kompliserte verktøy, så utfordringen ligger i viljen til å bruke dem. Her kommer vår egen motivasjon inn. (Ønsker vi lykke eller nytelse?) Dette er verktøy hvor smerte blir konfrontert heller enn unngått.

 

1) Utsettelse av nytelse

Det sunne fremgangsrike mennesket velger å lide nå i bytte mot fremtidig nytelse, snarere enn å nyte nå og håpe at fremtidig lidelse blir unødig. Hun planlegger smerte og nytelse slik at hun øker gleden ved å konfrontere det ubehagelige først. Hun konfronterer et problem av egen fri vilje før omstendigheter tvinger henne til det. Å unngå problemer er simpelthen en manifestasjon av vår uvillighet til å utsette nytelse.

 

For oss som selgere betyr det at vi bruker prime-time for salg - det vil si den tiden på dagen som beslutningstagere er tilgjengelig - til kundeoppsøkende salg. Det betyr cold calling, møte-booking, kundebesøk osv, i motsetning til soving til utpå dagen, kaffedrikking, avislesing, forbedring av CRM-systemet, internmøter, private ærender, tilbudsskriving, research, nettsurfing osv. Videre betyr det at vi ringer kunden umiddelbart når vi eller selskapet vårt har gjort en feil, eller når vi har ubehagelige nyheter som vi vegrer oss for å fortelle kunden. Sannheten, levert umiddelbart til kunden, er eneste sunne og fremgangsrike måte å drive vellykket salg på over tid.

 

2) Aksept av ansvar

Problemtakling krever at vi tar eierskap: "Det er mitt problem, og jeg må løse det." Vi må sky som pesten alle unnskyldninger og forklaringer som skal rettferdiggjøre vår tendens til å skyve problemer fra oss og over på andre. Det er vårt valg.

 

Vi må slutte å skylde på markedet, produktene våre, kundene, konkurrentene, kona/mannen vår, sjefen, kollegene, CRM-systemet, PC-en, porteføljen, lønna, provisjonen eller hva vi måtte komme opp med for å bortforklare at vi ikke gjør salgsjobben vår og ikke når ønskete resultater.

 

Og Mandino, forfatteren av en fantastisk liten klassiker av en bok kalt "The Greatest Salesman in the world" skriver følgende: "This is the time. This is the place. I am the man. I will act now." Det oser eierskap og handling, ikke bortforklaring, ansvarsfraskrivelse, eller nøling.


C) Dedikasjon til sannheten/virkeligheten

Jo mer vi ser virkeligheten i øynene, desto bedre er vi rustet til å takle verden, ikke minst innen salg. Vårt virkelighetssyn er som et kart, jo nærmere kartet er terrenget, desto lettere er det å navigere. Jo mer vi legger i å se virkeligheten, dess større blir kartet vårt.

 

For at vårt kart skal forbli nøyaktig, må vi hele tiden vurdere og revurdere det, fordi verden er i løpende forandring. Å revidere kartet, særlig store revisjoner, kan være svært smertefullt og unaturlig, men det fører til sterk personlig utvikling.

 

Det er ikke vanskelig å trekke paralleller til salg. Der ser vi daglig avviket melom kart og terreng, mål og resultater, nytelse og ytelse, vegring og innsats, eierskap og forklaring, uviktige gjøremål og kundeorienterte gjøremål ...

 

Vi må være dønn ærlige i salg, det være seg med prospektmassen vår, forecastene våre, budsjettene våre, eller anslagene over den generelle markedsutviklingen..

 

D) Balansering

For at disiplin som verktøy skal fungere må vi som mennesker ha fleksible responssystemer. Vi må ha åndelig kontroll over våre instinktive funksjoner. Vi må kunne balansere et komplekst utvalg av behov, mål, ansvar, retningslinjer og prioriterer som ofte står i konflikt til hverandre.

 

Salg er en balansekunst fordi det krever at du "gir opp" noe av deg selv - kanskje den ting som er vanskeligst for et menneske å gjøre.

 

Som løsningsorientert selger er det ikke deg selv, dine tanker, dine ideer, eller ditt ståsted som teller. Det er kunden og hans behov som er i fokus. Empatisk lytting krever at du temporært gir opp ditt eget ståsted / tankegods.

 

For å mestre salgssituasjoner, må vi som selgere balansere og integrere kunnskap og evner. Vi må ha kjennskap til kjøpers situasjon (rammebetingelsene i kjøpers marked, situasjonen i kjøpers selskap, hvilke utfordringer kjøper har, osv.), vi må vite hvilke aspekter av våre produkter eller tjenester som kan hjelpe kjøper, vi må ha ferdigheter innen salg som håndverk, og vi må har sosiale ferdigheter.

 


Salg 4.0

Markedets beste integrerte E-bok i B2B salg?

Book flere og bedre møter

Få bedre innpass hos store kunder

Effektive møter ansikt-til-ansikt

Sluttfør og forhandle fra styrke

Mentale sider i salg: bli bedre til å nå målene dine

Skriv deg til suksess

Du får læreboka pluss et tosiffret antall digitale maler som gjør at du kommer i gang umiddelbart

 

Pris: kr 500,- (eks. mva.) 


Bestille

Jeg vil lese mer før jeg evt bestiller


 


Relaterte artikler

Topp 10 egenskaper i salg 10 årsaker til at vi trenerer
Jakt eller foredling? Salg: Salg i tøffe tider
Salg: Fokus på sterke sider Salg er smerte
Salg: Bedre prospektering
 

 

 
Aktuelt
Ikke selg - la kunden kjøpe

Den beste måten å selge på er ikke å selge, snarere å legge til rette for at kunden kan kjøpe av deg.

5 tilnærminger til beslutningstaker

Mantraet i forretningsorientert salg er å få tilgang til beslutningstaker. Vi ser på effektiviteten ved fem forskjellige tilnærminger.

1 uvanlig tips til bedre segmentering

De fleste selgende bedrifter segmenterer kunder og prospekter på data som omsetning, antalle ansatte, lønnsomhet, geografi og så videre. Mindre vanlig er kvalifisering og segmentering på myke ting som verdier og kultur.

7 grunner til at kunder kjøper

I forretningsmarkedet kjøper kunder verdi ikke produkter eller tjenester. Som selgere må vi reflektere over hvilke verdier våre løsninger representerer.

5 fallgruver ved jobbskifte

Når vi skifter jobb er det mange ting å tenke på. Vi bør ha et fem års perspektiv på valget vi gjør. Da kan det være lurt å unngå de vanlige fellene.

 
Utviklet av Bysant AS