Biztools

8 grep for å nøytralisere møteplagere

Interne møter er en dyd av nødvendighet. Men det krever stringens for å unngå sløsing, og du må for all del håndtere møteplagerne.

   

Her er en noen av de verste møteplagerne.

 • Pratmakeren
 • Meta-møte-makeren
 • Herr-komme-når-han-vil
 • Frøken-snakke-om-mine-ting
 • Drifteren

Pratmakeren snakker på inn- og utpust. Det er gjerne en omvendt sammenheng mellom monologenes lengde og antall ord - på den ene siden, og substansen i budskapene på den andre.

   

Meta-møte-makeren elsker møter så høyt at han gjerne kan ha møter for å snakke om møter. Han ser på møter som en verdi i seg selv.

   

Herr-komme-når-han-vil har så høye tanker om seg selv at han oppriktig mener at han kan dukke opp når han vil. En avart er den surrete professor-typen som er helt oppslukt i sin egen verden. Uavhengig av årsak, er slik atferd tids- og energityveri.

   

Frøken-snakke-om-mine-ting klarer å vri alle møter til samtale om sine prosjekter og utfordringer. Dette kan ta mange former fra det åpenbare til det skjulte.

   

Vokt deg for fraser som: "…det minner meg om …", "… det får meg til å tenke på…".

     

Sist, men ikke minst, så har vi Drifteren som kaller inn til møter uten mål, mening eller agenda. Da kan man være sikker på at ingen verdier blir skapt.

     

Vi som jobber i salg, må ha et særdeles bevisst forhold til interne møter.

   

En sunn leveregel er å anse alle interne møter som sløsing i utgangspunktet. Så får man heller la seg overbevise om at det er annerledes.

   


Annonse

Bli bedre til å selge?

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale!


Telefon +47 98 21 66 75 eller e-post jens@biztools.no.

Les mer om vår Bedriftstilpassete Salgstrening!

Les mer om Forbedre Salgsmetodikk!  

Les mer om vår salgsbok: Salg 4.0


   

For å nøytralisere møteplagerne bør du gjøre følgene:

 1. Sett en krystallkar agenda - dropp Eventuelt-punktet!

 2. Sett eksplisitt tidsallokering pr. agendapunkt!
 3. Start møtet på sekundet og ta umiddelbart fatt på de viktigste tingene!
 4. Unngå utenomsnakk (hvordan har alle hatt det i helgen etc.) - hopp rett i dét!
 5. Ta statusrapporteringer på e-post / intranett / telefon. Møter er fora for nødvendige diskusjoner og  for å fatte beslutninger.
 6. Før referat underveis i møtet - det skal innholde kun agenda, beslutninger og handlingspunkter! Uavklarte problemstillinger blir fremtidig handlingspunkter.
 7. Send referatet kun til dem som skal ha det - som siste punkt i møtet!
 8. Styr samtalen tilbake på rett tema ved første antydning til at samtalen sklir vekk fra agenden! Jo lenger samtalen vedvarer utenfor agendaen og lengre vekk samtalen er fra agendaen, dess vanskeligere blir det å komme tilbake på sporet. Ikke tillatt at det utarter seg til engasjement rundt temaer uvedkommende det gitte møtet. Hvis problemstillingen er relevant, tilby at temaet kan bli et agendapunkt på et fremtidig møte.

Lykke til med å skape verdifulle møtearenaer hvor viktige og relevante ting blir diskutert og hvor nødvendige beslutninger fattes!

   


Abonnere på BizTools Nyhetsbrev


Relaterte artikler

Hogg i rett skog Salgsledelse: Sunt skippertak for å komme ajour
 

 

 
Aktuelt
Ikke selg - la kunden kjøpe

Den beste måten å selge på er ikke å selge, snarere å legge til rette for at kunden kan kjøpe av deg.

5 tilnærminger til beslutningstaker

Mantraet i forretningsorientert salg er å få tilgang til beslutningstaker. Vi ser på effektiviteten ved fem forskjellige tilnærminger.

1 uvanlig tips til bedre segmentering

De fleste selgende bedrifter segmenterer kunder og prospekter på data som omsetning, antalle ansatte, lønnsomhet, geografi og så videre. Mindre vanlig er kvalifisering og segmentering på myke ting som verdier og kultur.

7 grunner til at kunder kjøper

I forretningsmarkedet kjøper kunder verdi ikke produkter eller tjenester. Som selgere må vi reflektere over hvilke verdier våre løsninger representerer.

5 fallgruver ved jobbskifte

Når vi skifter jobb er det mange ting å tenke på. Vi bør ha et fem års perspektiv på valget vi gjør. Da kan det være lurt å unngå de vanlige fellene.

 
Utviklet av Bysant AS