Biztools

Tips for å finne gode selgere

Å finne gode selgere er del av hverdagen for enhver salgssjef / salgsleder. Vi ser på noen steder det kan være naturlig å lete.

1. I andre avdelinger i eget selskap

I eget selskap kan det være mulig å finne mennesker som har det i seg å kunne lære seg å bli gode selgere. De kjenner jo allerede til produkter, tjenester, og markedet.

 

2. Hos leverandører

Personer som har solgt til oss kjenner typisk til bransjen vår og dens utfordringer.

 

3. Hos kanalpartnere

Selgere eller annet personnell hos forhandlere eller distributører i vår egen verdikjede. De kjenner typisk oss og våre løsninger.

 

4. I andre bransjer

Hvis måten de har lært å selge på matcher vår måte å jobbe på, kan det være andre bransjer være en god kilde å rekruttere fra.

 


Annonse

Bli bedre til å selge?

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale!


Telefon +47 98 21 66 75 eller e-post jens@biztools.no.


 

Les mer om vår Bedriftstilpassete Salgstrening!

 

Les mer om Forbedre Salgsmetodikk!  

 

Les mer om vårt salgskursmateriell for selvstudier i salg!

 


5. Hos kunder

De har erfaringer fra kjøpers ståsted som kan være svært nyttig i fremtidig salg. På den negative siden vil de kunne slite med å få innpass hos våre kunder og prospekter - som vil være tidligere konkurrenter av den nyrekrutterte selgeren.

 

6. Blant venner og bekjente av de ansatte

En dyktig ansatt som vi stoler på, som anbefaler en som han eller hun kjenner, vil være den beste referanse. Dog må vi være på vakt for at den private relasjonen kan komme i krysskonflikt med selskapets interesser ved senere anledninger.

 

 

7. Blant egne venner og bekjente

En eksisterende relasjon kan være den beste referanse i en rekrutteringssituasjon. Dog må vi være svært bevisste på de potensielle utfordringer som kan dukke opp i krysskonflikter mellom selskapets interesser og den eksisterende relasjonen. Dette gjelder særlig dersom ting ikke utvikler seg som forventet. Da kan en slik relasjon som har sin opprinnelse utenfor jobbsituasjonen hemmer oss i å ta nødvendige grep.

 

8. Hos konkurrenter

De kjenner markedet og kan potensielt bli meget raskt produktive. Når vi rekrutterer fra konkurrenter må vi følge boka både juridisk og etisk, og vi skal være klar over at det ikke er alle som klarer overgangen til en tidligere konkurrent. Det kan også oppstå samarbeidsproblemer med eksisterende salgsstab.

 

9. Utenbys

Enkelte virksomheter har stor suksess med å rekruttere selgere fra deler av landet der det er mindre press i markedet for selgere. I sentrale strøk er selvbildet til mange i salg i det øvre sjiktet - for å si det forsiktig.

 

Ved enhver rekruttering i salg er det viktig å huske på at suksess i en situasjon ikke automatisk gir suksess i en ny situasjon med andre rammebetingelser. Alle nyansatte selgere må gis god opplæring i selskapets salgsmetodikk, produkter / tjenester / løsninger, markedssituasjon og konkurransedyktighet. Et viktig, ofte oversett element, er systematisk jobbing med å samkjøre ny selger med selskapets misjon, kultur og underliggende verdier.

 

 


 

Abonnere på BizTools Nyhetsbrev

 

 


 


Relaterte artikler

Salgssjefen - ingen skam å søke hjelp Topp 10 egenskaper i salg
Den viktige salgssjefrollen Salgslønn: Behold de beste, bli kvitt de svake
Hvordan miste gode selgere? Feilansettelser i salg - de skjulte utgifter
 

 

 
Aktuelt
Ikke selg - la kunden kjøpe

Den beste måten å selge på er ikke å selge, snarere å legge til rette for at kunden kan kjøpe av deg.

5 tilnærminger til beslutningstaker

Mantraet i forretningsorientert salg er å få tilgang til beslutningstaker. Vi ser på effektiviteten ved fem forskjellige tilnærminger.

1 uvanlig tips til bedre segmentering

De fleste selgende bedrifter segmenterer kunder og prospekter på data som omsetning, antalle ansatte, lønnsomhet, geografi og så videre. Mindre vanlig er kvalifisering og segmentering på myke ting som verdier og kultur.

7 grunner til at kunder kjøper

I forretningsmarkedet kjøper kunder verdi ikke produkter eller tjenester. Som selgere må vi reflektere over hvilke verdier våre løsninger representerer.

5 fallgruver ved jobbskifte

Når vi skifter jobb er det mange ting å tenke på. Vi bør ha et fem års perspektiv på valget vi gjør. Da kan det være lurt å unngå de vanlige fellene.

 
Utviklet av Bysant AS