Biztools

Nå - ikke etterpå

Inspirert av den lille, merkelige boken The Greatest Salesman in the World, lar vi oss oppmuntre til å gjennomføre i dag.

  

Drømmer, planer, strategier, mål, visjon, verdier og ønsker er alle verdiløse uten handling. 

  

Salg er - som vi har vært inne på mange ganger - et handlingens yrke. Vi kan ikke vente oss til salg - vi kan ikke vegre oss til salg. Vi kan ikke håpe oss til nye kunder, like lite som vi kan tro oss til ny business.

  

I salg må vi beherske en rekke forskjellige modi: 

 1. salgsplanlegging herunder gjøre prioriteringer og sette resultat-, aktivitets- og forbedringsmål. Bedre måter å jobbe, identifsert som følge av nedenfornevnte refleksjon, innlemmes i fremtidig salgsplanlegging
 2. gjennomføring og handling uten å nøling, vegring oss eller utsettelser
 3. måling av oppnåelse i forhold til innsats- og resultatmål
 4. refleksjon over gap mellom mål og oppnåelse herunder vurdering av kvalitet på gjennomføring og identifsering av forbedringsområder
 5. kompetanseheving, trening og øving på viktige salgsaktiviteter og identifiserte 
 6. administrasjon internt

Rent prioriteringsmessig, bør vi i salg bruke 

 • 70% på gjennomføring (2),
 • inntil 5% på salgsplanlegging (1), 
 • under 5% på måling (3), 
 • 20% på refleksjon, kompetanseheving, trening, øving og forbedring (salgsprosesser, verktøy, rutiner etc) (5)
 • og maks to-tre prosent på administrasjon (6). 

  


Annonse

SALGSSJEF: Ta kontakt om vår Bedriftstilpassete Salgstrening! 

SELGER: Investér i deg selv for å bli bedre!

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale!

Telefon +47 98 21 66 75 eller e-post jens@biztools.no.


  

Tallene ovenfor er beste praksis tall basert på mer enn 20 år i faget og arbeid med godt over 100 forskjellige salgsavdelinger.

  

I de fleste salgsteam er andelen gjennomføring alt for lav. Snittselgeren bruker typisk alt for lite tid på gjennomføring av salgsaktiviteter (2), for mye tid på administrasjon og interne - ikke verdiskapende prosesser (6), for mye tid på ren sløsing og unnasluntring, og alt for lite på refleksjon (4) og påfølgende  kompetanseutvikling og forbedring (5).

  

Toppselgerne bruker svært mye av tiden sin på gjennomføring av verdiskapende aktiviteter, av og til for mye. Slike selgere vil på sikt ha glede av å bruke noe mer tid på salgsplanlegging (1) og refleksjon (4) med påfølgende forbedring (5). Hensikten er å jobbe smartere, ikke mer. Da opprettholder selgeren gode resultater over tid, men unngår å gå lei.

  

For de fleste av oss gjelder det å øke aktivitetsnivået knyttet til kundeorienterte salgsaktiviteter, og tiden er ikke i morgen, til uka, etter ferien, når solen er i zenith eller når vi føler oss tipp topp.

  

Tiden er i dag - nå.

  

PS. Du kan lese om og eventuelt bestille boken The Greatest Salesman in the World på Amazon.

   


 Abonnere på BizTools NyhetsbrevRelaterte artikler

12 Vegringer i salg Yte eller nyte
Topp 10 egenskaper i salg 10 årsaker til at vi trenerer
Strategier for énerne
 

 

 
Aktuelt
Ikke selg - la kunden kjøpe

Den beste måten å selge på er ikke å selge, snarere å legge til rette for at kunden kan kjøpe av deg.

5 tilnærminger til beslutningstaker

Mantraet i forretningsorientert salg er å få tilgang til beslutningstaker. Vi ser på effektiviteten ved fem forskjellige tilnærminger.

1 uvanlig tips til bedre segmentering

De fleste selgende bedrifter segmenterer kunder og prospekter på data som omsetning, antalle ansatte, lønnsomhet, geografi og så videre. Mindre vanlig er kvalifisering og segmentering på myke ting som verdier og kultur.

7 grunner til at kunder kjøper

I forretningsmarkedet kjøper kunder verdi ikke produkter eller tjenester. Som selgere må vi reflektere over hvilke verdier våre løsninger representerer.

5 fallgruver ved jobbskifte

Når vi skifter jobb er det mange ting å tenke på. Vi bør ha et fem års perspektiv på valget vi gjør. Da kan det være lurt å unngå de vanlige fellene.

 
Utviklet av Bysant AS