Biztools

Få gjennomslag hos sjefen

Som medarbeidere sliter vi ofte med å få gjennomslag hos sjefen.  Vi foreslår, spiller inn, purrer og - ja - vi maser. Kanskje det ligger noe der?

Som selgere er vi typisk fulle av idéer og synspukter på det meste. Vi har det gjerne også i kjeften og har derved ikke særlig vanskelig for å verbalisere våre tanker. 


Likevel finner vi kanskje at vi sliter med å få gjennomslag, selv når det gjelder problemer og utfordringer vi absolutte mener sjefen burde ta tak i.


Kan det være noe med vår tilnærming?


Det vanlige moduset er vi kommer slepende (eller stormende inn - alt etter som) med vårt problem til sjefen og i korte trekk ber han eller henne om å løse problemet. 


Hva skjer så?


Jo sjefen legger problemet i haugen med uløste problemer og mumler noe om at han skal se på det.


Hva skjer videre?


Problemet ligger der mer eller mindre ubehandlet i en stadig voksende haug av problemer. Sjefen er stresset og presset for tid, mens vi som medarbeidere er frustrerte fordi vi ikke får løst problemet vårt.


Det finnes en mye bedre prosess for dette, som lar sjefen fokusere på den kanskje viktigste delen av jobben hans: nemlig å fatte beslutninger.


Mange sjefer og medarbeidere tror feilaktig at sjefers jobb er å løse problemer.

Jeg påstår at det er direkte feil.

Medarbeidere flest er som regel i bedre posisjon til å løse problemer enn sjefer, fordi medarbeidere er operative og nær kunder og der ting skjer. Sjefer har sjeldent samme nærhet.


Løsningen er en endring i holdning, eierskap og fremgangsmåte.


I stedet for å be sjefen om å løse et problem (som ikke jobben hans) skal du be ham om å ta en avgjørelse (som er jobben hans).


Bruk følgende metodikk:


Fra medarbeider til sjef:


"Kjære sjef!


"Jeg sliter med … ." "Det dukker opp sånn og slik … ."


(1. Her beskriver du problemet du sliter med.)


"Jeg har tenkt litt på det og mener at problemet skyldes … ."


(2. Her gir du din vurdering av årsaken til problemet.)

 

"Etter min vurdering så koster dette / fører dette til / forsinker dette… ."


(3. Så konkretiserer / tallfester du som best du kan konsekvensene av problemet.)


"Jeg mener at vi har tre valg:

Løsning 1 - som innebærer ...

Løsning 2 - som innebærer ...

Løsning 3 - som innebærer ..."


(4. Heretter skisserer du tre alternative løsninger - hvis mulig - med tilhørende rammer og forutsetninger)


Annonse:

Vil du ha litt mer kjøtt på beina om B2B salg?

Ambisiøse selgere som vil øke salget sitt, bør investére i denne komplette salgstreningspakken! Med denne kan du lese deg opp, øve og trene på mange av de viktigste salgssituasjonene 

 

Innhold i salgskurset:


- Pakke 1: Bedre møtebooking

- Pakke 2: Kundekartlegging

- Pakke 3: Gode kundemøter

- Pakke 4: Sluttforhandlinger

- Pakke 5: Måloppnåelse

- Pakke 6: Skrive bedre

 

Pris: kr 500,- (eks. mva.)

 

BRENNER DU ETTER Å LYKKES i SALG, MÅ DU TRENE, TRENE OG TRENE!


Informasjon og bestilling her!

 


 


"Når jeg vurderer problemet og konsekvensene av problemet opp mot kostnadene ved å fikse problemet, så mener jeg at løsning xxx er den beste." 


"Med løsning xxx så oppnår vi:

- gode 1

- gode 2

- gode 3."


"Det hele vil koste anslags vis … ."


(5. Og så avrunder du resonnementet ditt med å anbefale én løsning med begrunnelse og rammer for løsningen.)


"Jeg ber om at du tar et titt på dette så snart som mulig.


"Jeg har gjort analysen basert på den informasjon jeg har, men er klar over at det kan være ting jeg ikke ser eller har innsikt i."


"Når tror kan du ha en beslutning klar knyttet til hva du mener er den beste veien videre?" 


6. Sluttføring. Du ber om en beslutning på ditt forslag til løsning, som er mye mer proaktivt enn den vanlige fremgangsmåten der du dumper problemer på sjefen og forventer at han skal fikse det.

PS. Hvis du er villg til å investere litt i å gå frem på denne måten, vil du oppdage at

  1. Du får mye bedre gjenomslag hos din sjef.

  2. Du vil etter hvert kunne løse de fleste problemer selv - uten å  spørre sjefen - fordi du blir bedre på å analysere problemer og finne gode løsninger.

  3. Sjefen vil se på deg som en mye mer selvgående, konstruktiv og produktiv medarbeider, med alt det innebærer.

PS 2. Fremgangsmåten egner seg veldig godt i skriftlig format - feks via e-post.

 

Probleminnspill:


Navn: dato: 

_________________________________________________

Beskrivelse av problem:


_________________________________________________

Årsak til problem: 


_________________________________________________

Konsekvenser av problem: 


_________________________________________________

Mulige løsninger: a)

b)

c)

_________________________________________________

Foreslått løsning:_________________________________________________

Goder ved foreslåtte løsning:


Kostnader/konsekvenser ved foreslåtte løsning: 

_________________________________________________

Beslutningsfrist:
 

 Abonnere på BizTools Nyhetsbrev

 

 
Relaterte artikler

Egenskaper ved en dyktig forhandler Strategier for énerne
 

 

 
Aktuelt
Ikke selg - la kunden kjøpe

Den beste måten å selge på er ikke å selge, snarere å legge til rette for at kunden kan kjøpe av deg.

5 tilnærminger til beslutningstaker

Mantraet i forretningsorientert salg er å få tilgang til beslutningstaker. Vi ser på effektiviteten ved fem forskjellige tilnærminger.

1 uvanlig tips til bedre segmentering

De fleste selgende bedrifter segmenterer kunder og prospekter på data som omsetning, antalle ansatte, lønnsomhet, geografi og så videre. Mindre vanlig er kvalifisering og segmentering på myke ting som verdier og kultur.

7 grunner til at kunder kjøper

I forretningsmarkedet kjøper kunder verdi ikke produkter eller tjenester. Som selgere må vi reflektere over hvilke verdier våre løsninger representerer.

5 fallgruver ved jobbskifte

Når vi skifter jobb er det mange ting å tenke på. Vi bør ha et fem års perspektiv på valget vi gjør. Da kan det være lurt å unngå de vanlige fellene.

 
Utviklet av Bysant AS