Biztools

Skriv deg til suksess

I business - ikke minst i salg - er evne til å skrive godt forsatt en dyd. Med en økende forekomst av anbud eller anbudsliknende kjøpsprosesser, er skriftlig kommunikasjon viktigere enn noensinne.

I denne artikkelen ser vi på prosessen før du skriver:

  

 • Vær bevisst på hensikten med budskapet og velg rett strategi!
 • Velg ditt publikum og skriv for det!
 • Vær tydelig med ditt nøkkelpoeng!
 • Hold budskapet så kort som mulig!
 • Velg struktur, kanal / plattform for det du skriver!
 • Bestem rekkevidden av ditt budskap!
 • Skriv overskuelig!

Hensikt / strategi

 • Hvorfor skriver du dette?
 • Hvilket formål skal det tjene?
 • Hva skal du oppnå overfor leseren?
 • Hva vil du at leser skal gjøre?
 • Hvordan er timingen? (tidlig eller sent ute?)
 • Er skriftlig kommunikasjon det beste valget?

Publikum

 • Hvem er budskapet til? 
 • Helt presist, hvem er leseren?
 • Er det flere lesere?
 • Hvis målrettet kommunikasjon, hvilke navngitte personer bør motta budskapet? 
 • (Husk: ikke for mange og ikke for få mottakere!)
 • Hva er leserens rolle? (beslutte, påvirke, gjennomføre, annet...)
 • Hvor godt kjenner leser det du skriver om?
 • Hvordan vil leser reagere på hovedbudskapet (positiv, negativ, åpen, lukket, likegyldig)?
 • Hva er godene for leser? 
 • Hvorfor skal vedkommende gidde å lese det? 
 • Hvorfor skal leser være enig?
 • Hvordan kommer leser til å bruke budskapet?
 • Hvordan ønsker publikum å motta denne type kommunikasjon?

Nøkkelpoeng

 • Hva er det viktigste poenget du vil ha frem om lesere skulle glemme alt annet?
 • Få frem poenget tidlig i budskapet ved hjelp av en eller to korte setninger!
 • Resten av kommunikasjonen skal underbygge hovedpoenget.
 • Hva så? Hvordan angår / påvirker dette leser?
 • Hvis det er sant det nøkkelbudskapet hevder, hva slags effekt får dette på lesers situasjon?

Lengde

 • Kortere er gjerne bedre.
 • Et kort, konsist budskap fanger lettere leserens interesse.
 • Hjelp leserne dine spare tid!

Plattform / kanal

 • Hva slags format / plattform er best?
  • dokument 
  • presentasjon
  • brev
  • e-post
  • sms
  • faks
  • LinkedIn-melding
  • Chat-dialog
  • Facebook-melding
  • Skype-melding
  • Posting på nettside, blogg, Facebookside
  • ...
 • Kan budskapet fremføres bedre ikke-skriftlig?
  • møte ansikt-til-ansikt
  • telefon
  • web-/videokonferanse

Rekkevidde

 • Hvor vidt skal du favne?
 • Hvor dypt skal du gå?
 • Avstem med publikum, hensikt og nøkkelbudskap! 
 • (Ex. En adm. dir. vil normalt ikke ønske å lese dyp, faglig kommunikasjon, mens en fagekspert vil kunne nedvurdere overordnet kommunikasjon om eget fagfelt)

Overskuelighet

 • Gi teksten et utseende som svarer til innholdet!
 • Bruk avsnitt. Ved lange avsnitt, sett mellomtittel! 
 • Bruk lister når du skal formidle parallelle poenger, tall eller fakta!
 • Krydre teksten med illustrasjoner, diagrammer og tabeller! Sørg for sammenheng mellom illustrerende virkemidler og tekst!
 • Husk riktig tegnsetting!

  


 Abonnere på BizTools Nyhetsbrev


 

 

 
Aktuelt
Ikke selg - la kunden kjøpe

Den beste måten å selge på er ikke å selge, snarere å legge til rette for at kunden kan kjøpe av deg.

5 tilnærminger til beslutningstaker

Mantraet i forretningsorientert salg er å få tilgang til beslutningstaker. Vi ser på effektiviteten ved fem forskjellige tilnærminger.

1 uvanlig tips til bedre segmentering

De fleste selgende bedrifter segmenterer kunder og prospekter på data som omsetning, antalle ansatte, lønnsomhet, geografi og så videre. Mindre vanlig er kvalifisering og segmentering på myke ting som verdier og kultur.

7 grunner til at kunder kjøper

I forretningsmarkedet kjøper kunder verdi ikke produkter eller tjenester. Som selgere må vi reflektere over hvilke verdier våre løsninger representerer.

5 fallgruver ved jobbskifte

Når vi skifter jobb er det mange ting å tenke på. Vi bør ha et fem års perspektiv på valget vi gjør. Da kan det være lurt å unngå de vanlige fellene.

 
Utviklet av Bysant AS