Biztools

Enkel modell for balanse i livet

I salg, i business og i livet generelt er det viktig å ha balanse mellom de forskjellige rollene og oppgavene. Vi ser på et enkelt system for å skape balanse.

Vi har mange forskjellige roller, oppgaver og funksjoner i hverdagen vår.

 

Til tider går det en kule varmt, og det er vanskelig å sørge for balanse mellom de forskjellige rollene. 

 


Meld deg på BizTools´ ukentlige Nyhetsbrev

 (om personlig utvikling, salg og ledelse)


 

 

 

For å bøte på dette kan du benytte deg av følgende enkle modell.

 1. Skriv ned alle viktige roller / oppgaver / områder (*) i livet ditt under hverandre i en liste. Sikt mot pluss/ minus 10 roller. Du har nå en kollonne bestående av de viktige rollene i livet ditt. 
 2. Lag en ny kollonne ved siden av kollonnen med rollene. Sett dato i øverste raden.

 3. Tenk gjennom hver rolle og ranger deg selv etter følgende skala:


  "-" - Jeg er på hæla i denne rollen og må ta affære umiddelbart.

  "0" - Jeg ligger OK an i denne rollen, men jeg skal ta øke innsatsen slik at jeg kommer i "+" på rollen.

  "+" - Jeg ligger godt an i denne rollen. Jeg fortsetter å holde innsatsen høy slik at jeg holder rollen i pluss.

 4. Analyser matrisen. Ompriroitere og sett inn et løft der du har minus. Øk også innsatsen der du er i null. Hold stø kurs der du er i pluss.

(* Enkelte roller kan bedre formuleres som en oppgave eller et område. I modellen brukes derfor ordet rolle, oppgave og område delvis synonymt - noe som formelt sett er litt rotetet og upresist, men som forenkler arbeidet med å formulere relevant roller.)


Hva rangering angår kan du bruke andre skalaer enn "-", "0" og "+" etter egne preferanser.

Du kan bruke: 

 • farger (ex rødt er minus, blått er null og grønt er pluss),
 • tallskala (1-5 / 1-10) eller
 • grafer (feks kolonnediagram.


Poenget er ikke hvilken type skala du bruker, poenget er at skalaen fungerer for deg ved å gi deg en oversikt over hvordan du ligger an, at skalaen stimulerer deg til innsats og at den hjelper deg å rette inn innsatsen der den trengs.


Utvalget av roller skal reflektere dét du vurderer som viktig - det ligger derfor et klart verdivalg i rollene du velger å målstyre deg selv på. Du bør gjennomføre en slik vurdering med en fast frekvens. Kvartalsvis kan være en grei frekvens. Det er smart å vurdere selve rollene du har valgt ut - for eksempel årlig. Livet endrer seg og priortetene våre endrer seg.

 

Eksempel:


Rolle

jan 13

apr 13

jul 13 

Mann 0 0 +
Forelder + + +
Familiemdlem - 0 +
Sosialt / vennskap + + 0
Jobb: selger + 0 0
Karriere 0 - -
Kortsiktig økonomi + 0 0
Langsiktig økonomi - - -
Helse + + +
Personlig utvikling 0 0 +


Den avanserte leser kan legge inn ytterligere en dimensjon i modellen ved å liste opp rollene / oppgavene / områdene i prioritert rekkefølge med den viktigste rollen øverst.

 


Få et løft i salget?

BizTools Effektiv Salgshjelp!

+47 98 21 66 75 / jens@biztools.no 


Du kan selvfølgelig også bruke modellen til å bryte ned enkeltroller i dets bestanddeler. Man kunne tenke seg at en selger brøt ned sin jobbrolle som følger:

 • Booke møter over telefonen
 • Bruke Facebook til å skape bredere kontaktnett
 • Kjennskap till hvordan kunder drar nytte av våre løsninger
 • Sluttføre salg ansikt til ansikt - fremfor å maile tilbud
 • Beskytte marginer ved å skape tro på avkastning fremfor å rabattere
 • Følge opp alle kontakter med kunder/prospekter med skriftlig oppsummering
 • Ha nok caser tidlig fase i salgspipelinen
 • Ha nok caser i bearbeidelsesfasen i salgspipelinen
 • Ha nok caser i sluttføringsfasen i salgspipelinen 

 

Du bruker samme system for rangering, evaluering og forbedring som ved den overordnete modellen.

 

Lykke til med en balansert og målstyrt hverdag. 

    


Relaterte artikler

Ikke la deg knekke Ta det verste først
1 ting som skiller ut de beste 12 uvaner som hemmer oss
5 ting vi kan lære av toppidretten 12 tips for å blir bedre til å si nei
Yte eller nyte Nødvendig styring på prospektene
Strategier for énerne
 

 

 
Aktuelt
Ikke selg - la kunden kjøpe

Den beste måten å selge på er ikke å selge, snarere å legge til rette for at kunden kan kjøpe av deg.

5 tilnærminger til beslutningstaker

Mantraet i forretningsorientert salg er å få tilgang til beslutningstaker. Vi ser på effektiviteten ved fem forskjellige tilnærminger.

1 uvanlig tips til bedre segmentering

De fleste selgende bedrifter segmenterer kunder og prospekter på data som omsetning, antalle ansatte, lønnsomhet, geografi og så videre. Mindre vanlig er kvalifisering og segmentering på myke ting som verdier og kultur.

7 grunner til at kunder kjøper

I forretningsmarkedet kjøper kunder verdi ikke produkter eller tjenester. Som selgere må vi reflektere over hvilke verdier våre løsninger representerer.

5 fallgruver ved jobbskifte

Når vi skifter jobb er det mange ting å tenke på. Vi bør ha et fem års perspektiv på valget vi gjør. Da kan det være lurt å unngå de vanlige fellene.

 
Utviklet av Bysant AS