Biztools

Prisen for å skyve på frister

Vi har alle tendens til å søke å kjøpe oss mer tid og skyve på frister. Vi ser på hvorfor det kan være en bommert.

Når vi skyver på en frist som synes for tøff hva skjer?

Fortsetter alle å stå på for livet, eller senker alle skuldrene og tenker "nå har vi god tid" og reduserer innsatsen?


Sannheten er at vi mennesker har en tendens til å utnytte dårlig den tiden vi har kjøpt oss ved å skyve på ting. Som regel ender vi opp i den samme tidsklemma med det samme presset og stresset - samtidig som vi har brukt mer kalendertid.

Kvaliteten på det vi gjør er tilsvarende preget av tidspresset. Vi ligger med andre ord dårligere an enn før.


Så hvilke mekanismer ligger bak vår atferd når vi skyver på frister?


1. Avstanden til målet påvirker vår motivasjon

Forskning viser at det nærmere vi er et mål, dess mer innsats yter vi for å nå målet. Vi blir mer fokuserte på målet - det opptar oss - og det hjelper oss med å ta fatt på oppgavene som må gjøres for å nå det. 


Når vi skyver på en frist - så blir vi rett og slett mindre motiverte til å gå løs på oppgavene. 


2. Vi trenerer - når presset er lavt

Trenering følger av punkt 1. Vi blir mindre motiverte, og dermed ender vi opp med ikke bare å skyve på fristen, men også på innsatsen. Vi trenerer til presset blir så stort at vi må ta affære. 


Når fristen skyves på, så minker presset på kort sikt. Vi trenerer igjen frem til presset blir stort nok - slik at vi tar affære. Resultatet er hastverksarbeid og bortkastet kalendertid - paralellt med at vi må prioritere bort andre viktige ting - som ender opp som fremtidig hastverksarbeid.

Slik atferd kan fort bli en ond sirkel av utsatte frister, trenering, stress, dårlig kvalitet, svake resultater og misfornøyde kunder og kolleger.


Velsignet er dem som makter å gjennomføre oppgaver i god tid før fristen er omme.Salg 4.0

Markedets beste integrerte E-bok i B2B salg?

Book flere og bedre møter

Få bedre innpass hos store kunder

Effektive møter ansikt-til-ansikt

Sluttfør og forhandle fra styrke

Mentale sider i salg: bli bedre til å nå målene dine

Skriv deg til suksess

Du får læreboka pluss et tosiffret antall digitale maler som gjør at du kommer i gang umiddelbart

 

Pris: kr 500,- (eks. mva.) 


Bestille

Jeg vil lese mer før jeg evt bestiller3. Mange undervurderar tiden ting tar

Dessverre er de fleste av oss kronisk svake til å vurdere tiden det tar å gjennomføre oppgaver. Vi har en lei tendens til å undervurdere begovet for tid.

  • Vi unnlater ofte å trekke på tidligere erafringer med lignende oppgaver.
  • Videre så tar vi alt for sjeldent høyde for at ting ikke går som planlagt - hvilket ting sjeldent gjør. Vi legger rett og slett ikke inn buffer for problemer, avvik, forstyrrelser eller omveier.
  • Vi er også typisk for svake til å dele opp større oppgaver i underkomponenter og vurderer nødvendig tidsbruk/-behov for hver del. Dette er abc i prosjektledelse. Særlig flaskehalsopgaver - som må fullføres før andre oppgaver kan påbegynnes / gjennomføres - synes å overraske mange.

Løsningene på ovennevnte utfordringer er å skape nødvendig press gjennom delfrister underveis som sammenfaller med deloppgaver og nødvendig tidsbehov for hver deloppgave. Vi må være grundige i jobben med å dele opp hovedoppgaven i sine underliggende komponenter - og å sette tøffe men oppnåelig delfrister for underoppgavene. Vi må også legge inn litt buffer for det uforutsette.


Gjør vi disse grepene, kan vi skape en kultur der vi rett og slett ikke skyver på frister, men i stedet gjøre ting i tide - og riktig første gang. Vi skaper tid og rom til å gjøre ting skikkelig - fremfor å gjøre ting "nogenlunde" under voldsomt tidspress.


 Abonnere på BizTools Nyhetsbrev

 

 (BizTools´ukentlige nyhetsbrev om personlig utvikling, salg og ledelse)


Relaterte artikler

10 leveregler for proaktive selgere 10 tips for bedre tidsstyring
Ikke la hastverk ødelegge 12 uvaner som hemmer oss
Yte eller nyte 10 årsaker til at vi trenerer
 

 

 
Aktuelt
Ikke selg - la kunden kjøpe

Den beste måten å selge på er ikke å selge, snarere å legge til rette for at kunden kan kjøpe av deg.

5 tilnærminger til beslutningstaker

Mantraet i forretningsorientert salg er å få tilgang til beslutningstaker. Vi ser på effektiviteten ved fem forskjellige tilnærminger.

1 uvanlig tips til bedre segmentering

De fleste selgende bedrifter segmenterer kunder og prospekter på data som omsetning, antalle ansatte, lønnsomhet, geografi og så videre. Mindre vanlig er kvalifisering og segmentering på myke ting som verdier og kultur.

7 grunner til at kunder kjøper

I forretningsmarkedet kjøper kunder verdi ikke produkter eller tjenester. Som selgere må vi reflektere over hvilke verdier våre løsninger representerer.

5 fallgruver ved jobbskifte

Når vi skifter jobb er det mange ting å tenke på. Vi bør ha et fem års perspektiv på valget vi gjør. Da kan det være lurt å unngå de vanlige fellene.

 
Utviklet av Bysant AS