Biztools

Hvorfor salg - hva vil du oppnå?

Salg er et ekstremt målbart yrke. Din evne og vilje til å sette deg og nå tøffe mål er en grunnleggende suksessfaktor i yrket. For å lykkes bør du ha avklart hvilken visjon og strategi du skal følge i ditt salgsarbeid.

Ikke ha et tilforlatelig forhold til din jobb i salg (eller noe annet yrke for den saks skyld)!

Selv om artikkelen er vinklet på salg, kan du bytte ut stillingen med stort sett hvilket som helst annet yrke og gjennomføre samme refleksjonen!

  

 • Hva er dine ambisjoner knyttet til jobben som selger? 
 • Skal du bli beste selger i selskapet ditt? 
 • Eller skal du bare overleve – det vil si beholde jobben?
 • Søker du forfremmelse til en tyngre salgsstilling – enten i eget selskap eller i et annet selskap?
 • Eller vil du bli salgssjef og gå lederveien i salg?
 • Er du i riktige selskap nå og på lang sikt, eller ser du for deg å bytte selskap?
 • Er det noe selskap du drømmer om å jobbe for? 
 • Hvordan skal du eventuelt få deg jobb i det selskapet?
 • Er salg bare et steg på veien, mens du drømmer om å jobbe med noe annet?


Denne type spørsmål må du stille deg selv.


Salg 4.0

Markedets beste integrerte E-bok i B2B salg?

Book flere og bedre møter

Få bedre innpass hos store kunder

Effektive møter ansikt-til-ansikt

Sluttfør og forhandle fra styrke

Mentale sider i salg: bli bedre til å nå målene dine

Skriv deg til suksess

Du får læreboka pluss et tosiffret antall digitale maler som gjør at du kommer i gang umiddelbart

 

Pris: kr 500,- (eks. mva.) 


Bestille

Jeg vil lese mer før jeg evt bestiller


Nedenfor har vi laget noen mer utdypende refleksjonsspørsmål som hjelper deg med å tenke gjennom og strukturere svarene dine. Du må gjerne legge til flere spørsmål dersom du mener det er relevant for deg. Husk dette er din øvelse for at du skal få et bedre perspektiv på din nåværende jobb og neste skritt i din karriere – enten det er innenfor eller utenfor salg!

 • Hvorfor er du i den jobben du har i dag, og hvordan fikk du denne jobben?
 • Er du fornøy med tingenes tilstand?
  • Hvis ja, hvordan skal du bli enda mer fornøyd?
  • Hvis nei, hva skal du gjøre for at du blir fornøyd?
 • Husk å fokusere kun på det du kan gjøre noe med!
 • Hva er dine kvantifiserbare mål? 
  • Hvor mye skal du selge for (i relasjon til det du blir målt på) i en gitt periode?
  • Hvilke rangering skal du ha internt (nr 1, top 10%, top 33%, midt på treet, overleve)?
  • Hvordan skal du ligge an i forhold til budsjett?
  • Hvor mye vil du tjene?
 • Hva er din strategi for å nå dine mål?
  • Hva skal du konkret gjøre for å nå dine kortsiktige mål?
  • Hva er du villig til å ofre for å oppnå dine kortsiktige mål?
  • Hva skal du konkret gjøre for å nå dine langiktige mål?
  • Hva er du villig til å ofre for å oppnå dine langsiktige mål?
 • Hvor lenge ser du for deg å være i nåværende jobb?
  • Hvorfor så kort eller så lenge?
 • Hva er ditt neste karrieresteg?
  • Blir det internt i eget selskap?
  • Eller skal du bytte selskap?
  • Skal du bli en ”tyngre” selger med større kunder og større salg 
  • Eller bli en salgsleder / ledelsesveien?
  • Eller gå over i en annen yrkesretning?
  • Hvilke forberedelser skal du gjøre til å ta neste steget? (plan)
  • Når skal du sette i gang?
  • Når skal du være i mål med dette?
 • Hvorfor tar du dette steget?


 Abonnere på BizTools Nyhetsbrev

 

 (BizTools´ukentlige nyhetsbrev om personlig utvikling, salg og ledelse


Relaterte artikler

Gratis lynkurs i B2B salg 12 uvaner som hemmer oss
Hva kjennetegner en god selger? 12 Vegringer i salg
Yte eller nyte Topp 10 egenskaper i salg
10 årsaker til at vi trenerer
 

 

 
Aktuelt
Ikke selg - la kunden kjøpe

Den beste måten å selge på er ikke å selge, snarere å legge til rette for at kunden kan kjøpe av deg.

5 tilnærminger til beslutningstaker

Mantraet i forretningsorientert salg er å få tilgang til beslutningstaker. Vi ser på effektiviteten ved fem forskjellige tilnærminger.

1 uvanlig tips til bedre segmentering

De fleste selgende bedrifter segmenterer kunder og prospekter på data som omsetning, antalle ansatte, lønnsomhet, geografi og så videre. Mindre vanlig er kvalifisering og segmentering på myke ting som verdier og kultur.

7 grunner til at kunder kjøper

I forretningsmarkedet kjøper kunder verdi ikke produkter eller tjenester. Som selgere må vi reflektere over hvilke verdier våre løsninger representerer.

5 fallgruver ved jobbskifte

Når vi skifter jobb er det mange ting å tenke på. Vi bør ha et fem års perspektiv på valget vi gjør. Da kan det være lurt å unngå de vanlige fellene.

 
Utviklet av Bysant AS