Biztools

10 ord du bruker feil - del 2

Vi fortsetter språkrøkten i optimistisk tro på at å skrive riktig er viktig - også i salg. Her er ti nye ordpar som kan skape bryderi.

Selv om vi i salg jobber mye ansikt-til-ansikt eller øre-til-øre må vi ta det skriftlige på alvor. Anbud og anbudslignende prosesser tar over stadig større deler av salget. Skriftlig oppfølging etter alle kontakter med kunder og prospekter bør være regelen.

 

Da er det rasjonelt for oss som lever av salg å jobbe også med skriftspråket og vår skriftlige presisjon.

 

Vi ser på 10 nye ord / uttrykk det kan være lett å forveksle / gjøre feil med:

 

1. Diskré vs diskret

Diskré betyr hensynsfull, mens diskret betyr atskilt, særskilt - som i smartetelfonen består av mange diskrete deler.

 

2. Emne vs evne

Emne betyr materiale, råstoff som i: "emne til et kosteskaft", mens evne betyr anlegg, begavelse. "Hun har gode evner til å lytte."

 

3. Enda vs ennå

Enda er et gradsadverb: Heldigvis hadde hun enda flere salgsmuligheter. Ennå (= fremdeles) er et tidsadeverb. "Sitter du her ennå?"

 

4. Ettersom vs etter som

Ettersom betyr fordi: "Ettersom hun jobber hardt når hun målene sine". Etter som (= etter hvert som) som i: "Etter som hun trente og trente utover høsten, begynte resultatene å komme.

 

5. Forbedre - utbedre

Forbedre betyr gjøre bedre mens utbedre betyr reparere.

 


Salg 4.0

Markedets beste integrerte E-bok i B2B salg?

Book flere og bedre møter

Få bedre innpass hos store kunder

Effektive møter ansikt-til-ansikt

Sluttfør og forhandle fra styrke

Mentale sider i salg: bli bedre til å nå målene dine

Skriv deg til suksess

Du får læreboka pluss et tosiffret antall digitale maler som gjør at du kommer i gang umiddelbart

 

Pris: kr 500,- (eks. mva.) 


Bestille

Jeg vil lese mer før jeg evt bestiller


 

6. Foregripe vs forgripe seg på

Foregripe betyr ta på forskudd, mens forgripe seg på betyr stjele, øve vold mot.

 

7. Foreskrive vs forskrive

Foreskrive betyr råde til / si hva slags medisin pasienten skal ta. Forskrive betyr bestille.

 

8. Forestille seg vs forstille seg

 

Forestille seg betyr å tenke seg, mens forstiklel seg betyr å skjule hva en virkelig mener.

 

9. Foruten vs unntatt

Foruten betyr i tillegg til, mens untatt betyr så nær som. "Foruten Telemark og Hedmark, har Pål også Finnmark som sitt salgsterritorium". "Unntatt Vest Agder, så har alle andre fylker en stedlig representant".

 

10. Foruten - uten

Foruten betyr i tillegg til. Uten henviser til noe som mangler. Jeg kan godt være foruten penger som betyr at jeg klarer meg godt uten penger. 

 


Abonnere på BizTools Nyhetsbrev

 (BizTools´ukentlige nyhetsbrev om personlig utvikling, salg og ledelse)

Flere artikler fra BizTools Blogg


Relaterte artikler

10 ord du bruker feil - del 1 Skriv deg til suksess
 

 

 
Aktuelt
Ikke selg - la kunden kjøpe

Den beste måten å selge på er ikke å selge, snarere å legge til rette for at kunden kan kjøpe av deg.

5 tilnærminger til beslutningstaker

Mantraet i forretningsorientert salg er å få tilgang til beslutningstaker. Vi ser på effektiviteten ved fem forskjellige tilnærminger.

1 uvanlig tips til bedre segmentering

De fleste selgende bedrifter segmenterer kunder og prospekter på data som omsetning, antalle ansatte, lønnsomhet, geografi og så videre. Mindre vanlig er kvalifisering og segmentering på myke ting som verdier og kultur.

7 grunner til at kunder kjøper

I forretningsmarkedet kjøper kunder verdi ikke produkter eller tjenester. Som selgere må vi reflektere over hvilke verdier våre løsninger representerer.

5 fallgruver ved jobbskifte

Når vi skifter jobb er det mange ting å tenke på. Vi bør ha et fem års perspektiv på valget vi gjør. Da kan det være lurt å unngå de vanlige fellene.

 
Utviklet av Bysant AS