Biztools

Sjefer spammer mest

Innboksene våre overfylles. Nå viser det seg at sjefer er en stor del av årsaken til overdreven e-posttrafikk.

Vi har ikke direktekontroll over inngående e-post, selv om vi kan ta grep for å organisere inngående e-post på en effektiv måte. Imidlertid har vi kontroll over utgående e-post. Deri ligger også nøkkelen til løsningen.


Det viser seg at de største e-postsynderne er ledere.


Ledere sender typisk ut flere e-poster enn de er seg bevisste. En liten europeisk undersøkelse viste at lederne i en antall virksomheter sender ut i over 50 e-poster hver dag.


En e-post fra en leder generer et stort antall e-poster i virkomheten. Med andre ord er det en betydelig multipliserende effekt av lederes e-poster. Multiplikatoreffekten øker dersom sendte e-post er lange, upresise eller inneholder mange budskap. 


Straks ledelsen i selskapene reduserte sin utgående e-posttrafikk ble den øvrige, interne e-posttrafikken redusert i enda større grad enn den reduserte e-posttrafikken fra ledelsen.


Salg 4.0

Markedets beste integrerte E-bok i B2B salg?

Book flere og bedre møter

Få bedre innpass hos store kunder

Effektive møter ansikt-til-ansikt

Sluttfør og forhandle fra styrke

Mentale sider i salg: bli bedre til å nå målene dine

Skriv deg til suksess

Du får læreboka pluss et tosiffret antall digitale maler som gjør at du kommer i gang umiddelbart

 

Pris: kr 500,- (eks. mva.) 


Bestille

Jeg vil lese mer før jeg evt bestiller


 

Følgende anbefalinger er på sin plass for ledere som vil redusere intern e-poststøy:

  • Ikke be om å være på kopi med mindre det er absolutt nødvendig
  • Bruk telefon eller ansikt-til-ansikt møter for kompleks kommunikasjon
  • Bruk sms for enkle budskap rettett il individer. Det avler typisk ikke videersending av e-post
  • Ikke videresend e-poster ukristisk
  • Legg flid i e-poster slik at de blir presise, utvetydige og foksuerte på helst maks ett budskap
  • Merker du mens du skriver at dette blir omfattende, plukk opp telefonen og kontakt vedkommend edirekte
  • Før du sender en e-post du har skrevet, tenk gjennom om den bør sendes. Er den klar, vil mottaker forstå hvilke actionpunkter vedkommende skal foreta seg.
  • Redusere eller kut ut alle "for sikkerhets skyld" e-poster. 
  • Aldri sende ut e-post når du er i følelsesmessig ubalanse.


Abonnere på BizTools Nyhetsbrev

 (BizTools´ukentlige nyhetsbrev om personlig utvikling, salg og ledelse)

Flere artikler fra BizTools Blogg


Relaterte artikler

Salgskultur: Ord og handling Hva toppledere forventer av selgere
5 ledertyper og hvordan de beslutter Salgssjefen - ingen skam å søke hjelp
Den viktige salgssjefrollen
 

 

 
Aktuelt
Ikke selg - la kunden kjøpe

Den beste måten å selge på er ikke å selge, snarere å legge til rette for at kunden kan kjøpe av deg.

5 tilnærminger til beslutningstaker

Mantraet i forretningsorientert salg er å få tilgang til beslutningstaker. Vi ser på effektiviteten ved fem forskjellige tilnærminger.

1 uvanlig tips til bedre segmentering

De fleste selgende bedrifter segmenterer kunder og prospekter på data som omsetning, antalle ansatte, lønnsomhet, geografi og så videre. Mindre vanlig er kvalifisering og segmentering på myke ting som verdier og kultur.

7 grunner til at kunder kjøper

I forretningsmarkedet kjøper kunder verdi ikke produkter eller tjenester. Som selgere må vi reflektere over hvilke verdier våre løsninger representerer.

5 fallgruver ved jobbskifte

Når vi skifter jobb er det mange ting å tenke på. Vi bør ha et fem års perspektiv på valget vi gjør. Da kan det være lurt å unngå de vanlige fellene.

 
Utviklet av Bysant AS