Biztools

8 tips for salg i tøffe tider

Dårlige tider skiller de middelmådige selgerne fra de dyktige, produktive og lønnsomme selgerne. Mens mange selgere lykkes i gode tider uten nødvendigvis å ”fortjene” det, er det kun de dyktigste selgerne som virkelig lykkes i tøffe tider.

Nøkkelen i et tøfft marked er å selge det kunden ”må ha” ikke det som er ”kjekt å ha.” Selv om du ikke nødvendigvis kan endre løsningene du selger, kan du definitivt påvirke hvordan du posisjonerer, presenterer og selger dine løsninger.

 

Den fremgangsrike selger jobber på et strategisk nivå mot viktige kjøperoller og er i dialog med kunder og prospekter om viktige utfordringer og løsninger som gir kjøpere god avkastning.

 

Vi har satt opp en liste over nøkkelaspekter for å lykkes med salget under vanskelig markedsforhold.


Fill out my online form.

1. Oppfølging, oppfølging oppfølging

Mens mantraet i eiendomsbransjen er location, location, location, er mantraet i salg: oppfølging, oppfølging, oppfølging. Kunder har dårlig tid og skuffen full av bekymringer. Da må du sørge for at du følger tett opp med kunden hele veien før, i forbindelse med og etter salget. 

2. Fokus på kunders goder og avkastning

Kunder må spare penger, drive billigere, forenkle prosesser, automatisere, effektivisere, klare seg med færre medarbeidere, øke eget kundefokus, få mer lønnsomhet ut av eget selgerkorps – kort sagt drive mer lønnsomt. Kjøper er over hodet ikke interessert i, ei heller har de tid og krefter til å høre på masete, produktorienterte selgere. Sørg for at salgsdialogen dreier seg om kunders utfordringer, mål eller problemer - og hvordan dette kan løses på en kostnadseffektiv måte der tiden fra investering til lønnsomhet er kortest mulig. 

3. Kom svært raskt til poenget

Som nevnt er kjøpere meget opptatt i tøffe tider. Sløs derfor ikke med kundens tid. Fatt deg i korthet. Begynn gjerne med poenget, ikke lange utredninger. Blir kjøper utålmodig, kommer du garantert aldri til å få presentert poenget ditt.

 

”Kjære kunde, jeg skal nå vise kort hvordan jeg tror det er mulig for dere å redusere driftsutgifter med over 10% årlig [kundegode og avkastning]. Dette underbygger jeg på følgende måte…” Selger presenterer godet og avkastningen – ikke produkter og seg selv. Typisk responser vil være: ”10 %, det har jeg ikke noe tro på”, eller ”10 % hvordan er det mulig”. Uansett er du da allerede engasjert i en kundedialog fremfor å bli avbrutt i din egen salgsmonolog.

4. Selg deg inn på strategisk nivå

Beslutninger flyttes flere hakk opp i hierarkiet i utfordrende markedssituasjoner. Da er det også en dyd av nødvendighet at du selger til nøkkelkjøperoller på strategisk nivå.

 


Salg 4.0

Markedets beste integrerte E-bok i B2B salg?

Book flere og bedre møter

Få bedre innpass hos store kunder

Effektive møter ansikt-til-ansikt

Sluttfør og forhandle fra styrke

Mentale sider i salg: bli bedre til å nå målene dine

Skriv deg til suksess

Du får læreboka pluss et tosiffret antall digitale maler som gjør at du kommer i gang umiddelbart

 

Pris: kr 500,- (eks. mva.) 


Bestille

Jeg vil lese mer før jeg evt bestiller


 

5. Fokus på kunder som har akutte behov

Kunder er kun opptatt av de akutte utfordringene – det vil si operative utfordringer som de må gjøre noe med. Hvis en gitt prospektiv kunde ikke har akutte behov som du kan dekke, gå videre og finn en som har.

 

6. Samkjør med kundens kjøpeprosess og skap forankring i alle relevante kjøperoller

Det er viktig at selger har en meget stram regi på egen salgsprosess og sørger for at den er godt samkjørt med kundens kjøpeprosess. Husk, i en tidlig fase, å identifisere alle viktige kjøperoller og sørg underveis for god forankring i alle disse rollene.

 

7. Øke ansiktstiden

Snittselgere bruker snaut 20 % av tiden sin i dialog med kunder, mens de beste selgerne bruker minst 50 %. Det innebærer i størrelsesorden 20 timer i uka ansikt-til-ansikt eller øre-til-øre med kunder og prospekter. I dårlige tider vil du simpelthen ikke lykkes med salg dersom du ikke øker det kunderettete aktivitetsnivået ditt. Selgers primære oppgave er å dekke kunders behov og derved skape salg. Selgers sekundære oppgave er å gjennomføre de oppgaver som understøtter primæroppgavene. Alle andre oppgaver må kuttes ut eller reduseres til et absolutt minimum.    

 

8. Jobb mer, jobb smartere, vær flittig

Det følger av de foregående punktene at selgere må jobbe mer.  Fokusér på kundedialog, kutt alle ikke-primære oppgaver og gjennomfør ikke-primære oppgaver før eller etter prime time (= tiden når kunder er tilgjengelig for dialog). Den smarte selger utnytter tider når andre selgere tar fri – så som fredag ettermiddag, mandag morgen, inneklemte arbeidsdager og deler av ferier. Selv om mange kjøpere er borte er ikke alle det.

 

Salg er et krevende konkurranseyrke. I en tøff markedssituasjon, må vi jobbe smartere, bedre og mer for å være konkurransedyktige.

 

Lykke til!

 


 

Flere artikler fra BizTools Blogg


Relaterte artikler

10 sommerforsetter i salg 12 Vegringer i salg
Yte eller nyte Topp 10 egenskaper i salg
10 årsaker til at vi trenerer Forstå kundens kjøpeprosess
Snuoperasjon i salg Strategier for énerne
 

 

 
Aktuelt
Ikke selg - la kunden kjøpe

Den beste måten å selge på er ikke å selge, snarere å legge til rette for at kunden kan kjøpe av deg.

5 tilnærminger til beslutningstaker

Mantraet i forretningsorientert salg er å få tilgang til beslutningstaker. Vi ser på effektiviteten ved fem forskjellige tilnærminger.

1 uvanlig tips til bedre segmentering

De fleste selgende bedrifter segmenterer kunder og prospekter på data som omsetning, antalle ansatte, lønnsomhet, geografi og så videre. Mindre vanlig er kvalifisering og segmentering på myke ting som verdier og kultur.

7 grunner til at kunder kjøper

I forretningsmarkedet kjøper kunder verdi ikke produkter eller tjenester. Som selgere må vi reflektere over hvilke verdier våre løsninger representerer.

5 fallgruver ved jobbskifte

Når vi skifter jobb er det mange ting å tenke på. Vi bør ha et fem års perspektiv på valget vi gjør. Da kan det være lurt å unngå de vanlige fellene.

 
Utviklet av Bysant AS