Biztools

10 ord du bruker feil - del 3

Vi fortsetter vår skriftlige dannelsesreise og ser på nye ord og uttrykk som kan være vanskelig å bruke riktig.

Selv om vi i salg jobber mye ansikt-til-ansikt eller øre-til-øre må vi ta det skriftlige på alvor. Anbud og anbudslignende prosesser tar over stadig større deler av salget. Skriftlig oppfølging etter alle kontakter med kunder og prospekter bør være regelen.


Da er det rasjonelt for oss som lever av salg å jobbe også med skriftspråket og vår skriftlige presisjon.

 

Vi ser på 10 nye ord / uttrykk det kan være lett å forveksle / gjøre feil med:

 

 

 


Fill out my online form.

1. Foruten vs uten

Foruten betyr i tillegg til, mens uten går ut på å mangle noe. "Det er tøfft å jobbe videre uten å ha sin beste kunde i porteføljen." "Jeg kan meget godt være den kravstore kunden foruten." (= jeg greier meg godt uten den kunden).

 

2. Færre vs mindre

Færre bruker du om antall vesener og ting (mennesker, dyr, biler etc), mens mindre går på mengde av det ikke kvantifiserbare (=som kan telles). "Etter nedskjæringene var de færre ansatte, fordi det var mindre å gjøre." Mindre å gjøre vs færre oppgaver.


3. Gjennom vs igjennom

Gjennom er en preposisjon mens igjennom er et adverb. "Han måtte kjøre gjennom to fylker for å komme til sin største kunde." "Hun var meget fornøyd da hun fikk forslaget om høyere nysalgsprovisjon igjennom i ledelsen."


4. Gjenspeile vs henspille på vs henstille

Gjenspeile betyr reflektere som i: "Den høye provisjonen hun fikk i forrige kvartal gjenspeiler den kraftige økningen i salget hun oppnådde." "Da hun ga den nye kunden uvanlig stor rabatt, henspilte hun på de nye kravene fra ledelsen om å skaffe flere storkunder." Husk at "henspeile" ikke er et gyldig ord. Henstille betyr bønn, anmodning, begjæring.


5. Hendelig vs hendig

Hendelig uhell beskriver et uhell som skjer uten at noen handler spesielt uforsiktig eller klanderverdig. Hendig betyr praktisk.Salg 4.0

Markedets beste integrerte E-bok i B2B salg?

Book flere og bedre møter

Få bedre innpass hos store kunder

Effektive møter ansikt-til-ansikt

Sluttfør og forhandle fra styrke

Mentale sider i salg: bli bedre til å nå målene dine

Skriv deg til suksess

Du får læreboka pluss et tosiffret antall digitale maler som gjør at du kommer i gang umiddelbart

 

Pris: kr 500,- (eks. mva.) 


Bestille

Jeg vil lese mer før jeg evt bestiller


 

6. Hvis vs viss

Hvis er en konjunksjon som i: "Hvis du selger for over 1 million kroner i neste halvår, så vinner du salgskonkurransen." "Det er en viss person som leder så langt." PS. "viss" er blitt en sideform til "hvis" så du kan bruke "viss" i stedet for "hvis".

Du kan derimot ikke bruke "hvis" i stedet for "viss" i betydningen "bestemt" eller "sikker". "En hvis mann" og "den hvisse død" er derfor feil.


7. Høyest vs høyst

Høyest (adjektiv) viser til høyde i bokstavelig forstand og innebærer sammenligning. Høyst (adverb) betyr maksimalt eller svært. "Hun nådde det høyeste salget for ett kvartal i selskapets historie." "Det er høyst uvanlig at en nyansatt selger vinner denne konkurransen."


8. Jammen vs ja, men

Jammen betyr virkelig, sannelig som i: "Jammen klarte hun målet sitt denne måneden også." "Ja, men" er sammensatt av svarordet "ja" og "innvendingsordet "men". "Ja, men hvor vanskelig var det, når sjefen ga henne hele salget til selskapets nye gigantkunde?"


9. Kjølvann vs kjølevann

Kjølvannet betyr stripen i vannet etter et fartøy. Det brukes også billedlig om noe som følger etter. "I kjølvannet av den store markedskampanjen, fikk selskapet fem nye kunder." Kjølevann er væske som brukes til å kjøle ned maskiner, agregater, motorer o.l.


10. Kredit vs kreditt

Kredit er plussiden av en konto. En kredit på 10.000 kroner betyr at du har 10.000 kroner på konto. Kreditt betyr lånemulighet eller utsettelse av en betaling. Har du en kreditt på 10.000 kroner knyttet til din konto betyr det at du kan låne inntil 10.000 kroner.


Flere artikler fra BizTools Blogg


Relaterte artikler

10 ord du bruker feil - del 2 10 ord du bruker feil - del 1
Skriv deg til suksess Hvordan selge via anbud?
 

 

 
Aktuelt
Ikke selg - la kunden kjøpe

Den beste måten å selge på er ikke å selge, snarere å legge til rette for at kunden kan kjøpe av deg.

5 tilnærminger til beslutningstaker

Mantraet i forretningsorientert salg er å få tilgang til beslutningstaker. Vi ser på effektiviteten ved fem forskjellige tilnærminger.

1 uvanlig tips til bedre segmentering

De fleste selgende bedrifter segmenterer kunder og prospekter på data som omsetning, antalle ansatte, lønnsomhet, geografi og så videre. Mindre vanlig er kvalifisering og segmentering på myke ting som verdier og kultur.

7 grunner til at kunder kjøper

I forretningsmarkedet kjøper kunder verdi ikke produkter eller tjenester. Som selgere må vi reflektere over hvilke verdier våre løsninger representerer.

5 fallgruver ved jobbskifte

Når vi skifter jobb er det mange ting å tenke på. Vi bør ha et fem års perspektiv på valget vi gjør. Da kan det være lurt å unngå de vanlige fellene.

 
Utviklet av Bysant AS