Biztools

Salgsledelse: dropp innfallsmetoden - 9 spørsmål

I turbulente tider er det lett å bli drevet fra skanse til skanse i salgsarbeidet og jobbe reaktivt og etter innfallsmetoden. En systematisk tilnærming er langt å foretrekke.

Er vi proaktive i vårt salgs- og markedsarbeid eller jobber vi etter innfallsmetoden?

   

I dagens tøffe marked må vi vokte oss for ikke å bli drevet fra skanse til skanse. 

   

I stedet for å handle basert på impulsive idéer må vårt salgs- og markedsarbeid være forankret i en konkret og systematisk salgsstrategi. 

      

Vi bør spørre oss selv: 

     

1. Har vi krystallklare mål og planer for vårt salgs- og markedsarbeid? 

   

2. Har vi identifisert de markedssegmentene som har størst potensial?

   

3. Har vi kartlagt de stegene en gitt kunde må gjennom i sin kjøpsprosess?

  

4. Har vi kartlagt og skapt dialog med de relevante kjøperollene hos en gitt kunde / et gitt prospekt?

  


Salg 4.0

Markedets beste E-bok i B2B salg?

Book flere og bedre møter

Få bedre innpass hos store kunder

Effektive møter ansikt-til-ansikt

Sluttfør og forhandle fra styrke

Mentale sider i salg: bli bedre til å nå målene dine

(Skriv deg til suksess)

Du får læreboka pluss et tosiffret antall digitale maler som gjør at du kommer i gang umiddelbart

 

Pris: kr 500,- (eks. mva.) 


Les mer


  

5. Har vi klarlagt hvilke beslutningssekvenser en typisk beslutningstager går gjennom i sin beslutning om å kjøpe våre produkter eller tjenester? 

   

6. Har vi identifisert og kvantifisert de daglige, ukentlige, og månedlige aktiviter og prosesser som må gjennomføres for å nå våre salgsmål? 

  

7. Har vi løpende målinger av effekten både kvalitativt og kvantitativt av våre viktigste markedsføringsfremstøt? 

  

8. Har vi oversikten over nøyaktig hva det koster å skaffe en kunde? 

   

9. Er alle våre salgsaktiviteter, vårt markedsføringsmateriell, og våre markedsføringsfremstøt samkjørte og i tråd med vår definerte salgs- og markedsføringsstrategi? 

    


     

  

     


     

Kan vi svare ja på disse spørsmålene, tyder mye på at vi har en velfundert og systematisk tilnærming i vårt markedsorienterte arbeid.

  

Kan vi ikke svare ja, derimot, har vi endel hjemmelekser å gjøre. 

  

Husk!

  • Salgsstrategien legger føringer for hvordan salgsmålene skal nås, og den danner grunnlaget for handlingsplanene.
  • Salgsstrategien tar utgangspunkt i virksomhetens visjon, misjon, eierføringer, verdier, mål og overordnete strategi.
  • En resultatfremmende, effektiv og verdiforankret salgsstrategi fordrer at ledelse og medarbeidere er har eierskap til virksomhetens overordnete føringer.
  • For å sikre at salgsstrategien gjennomføres er det en forutsetning at virksomheten har en konstruktiv og målrettet bedriftskultur.

   


 

Flere artikler fra BizTools Blogg


Relaterte artikler

Når salget svikter - ikke gå i fella 8 tips for salg i tøffe tider
10 ting verdt å merke seg om salg Det nye salgsparadokset
8 steg i en god salgsstrategi
 

 

 
Aktuelt
Ikke selg - la kunden kjøpe

Den beste måten å selge på er ikke å selge, snarere å legge til rette for at kunden kan kjøpe av deg.

5 tilnærminger til beslutningstaker

Mantraet i forretningsorientert salg er å få tilgang til beslutningstaker. Vi ser på effektiviteten ved fem forskjellige tilnærminger.

1 uvanlig tips til bedre segmentering

De fleste selgende bedrifter segmenterer kunder og prospekter på data som omsetning, antalle ansatte, lønnsomhet, geografi og så videre. Mindre vanlig er kvalifisering og segmentering på myke ting som verdier og kultur.

7 grunner til at kunder kjøper

I forretningsmarkedet kjøper kunder verdi ikke produkter eller tjenester. Som selgere må vi reflektere over hvilke verdier våre løsninger representerer.

5 fallgruver ved jobbskifte

Når vi skifter jobb er det mange ting å tenke på. Vi bør ha et fem års perspektiv på valget vi gjør. Da kan det være lurt å unngå de vanlige fellene.

 
Utviklet av Bysant AS