Biztools

3 ting som virkelig motiverer medarbeidere

Så mange som 50 prosent av medarbeidere er umotiverte og uengasjerte i jobbene sine viser undersøkelser. La oss se på tre ting som virkelig motiverer og engasjerer yrkesutøvere.

Penger, belønning og posisjoner er tradisjonelle virkemidler for å øke motivasjon og innsats blant medarebidere og derved oppnå høyere produktivitet.

  

Undersøkelser viser klart at belønning ofte er et kortsiktig virkemiddel som ikke gir produktivitetsgevinster på sikt. Ofte oppstår urettferdigheter eller det medarbeidere opplever som urettferdigheter - noe som gjør at incentivmodeller faktisk bidrar til svekke motivasjon og engasjement.

  

Som yrkesutøvere og mennesker motiveres og engasjeres vi av å gjøre noe som har mening. Vi ønsker å være del at et viktig team, og vi ønsker å være gode på det vi driver med.

 

De tre viktigste driverne for motivasjon og engasjement

Misjon

Det vi jobber med, det teamet vårt jobber med og det selskapet prøver å oppnå er grunnleggende viktig for medarbeideres engasjement. Når vi opplever at det vi gjør har mening - så blir vi mer motiverte. Da yter vi det lille ekstra. 

  

Mestring

Det er nesten selvforklarende, men vi liker å jobbe med ting vi er gode til å gjøre. Vi motiveres av å mestre våre daglige oppgaver. Det betyr ikke at vi må være eksperter fra det første spadetaket. Selv om vi er ferske i gamet, dersom vi jobber med oppgaver hvor vi har de rette talenter og sterke sider, vil vi rask oppnå fremgang og forbedring - noe som gir en selvforsterkende positiv effekt. 

Fellesskap

De flest av oss er flokkdyr - samtidig som vi har individuelle behov. Vi liker å være del av et lite samfunn der samhold, felles misjon og felles mål går hånd i hånd med muligheten til å være oss selv.

   


Salgsboken: Salg 4.0

Er du feltselger og vil øke salget ditt? 

  

   

  

Les mer om/kjøp Salg 4.0 

  

  

  

   


  

Hva bør ledere gjøre? 

Som ledere må vi derfor artikulere meningen med det bedriften driver med. Vi må synliggjøre hvordan de forskjellige teamene og den enkelte medarbeidere bidrar til virksomhetens prosjekt. 

  

Vi må videre bidra til at medarbeidere mestrer sine oppgaver. Det betyr rett mann/kvinne på rett sted, og det betyr at medarbeidere må få god opplæring, trening og løpende tilbakemeldinger.

  

En del av mestringsopplevelsen er at medarbeidere får stadig nye utfordringer slik at de fortsetter å utvikle seg. Mestringsopplevelsen svekkes når det som var en spennende og utfordrende oppgave blir kjedelig, triviell eller repetitiv. Mestring nås ved å gå løs på en vanskelig oppgave, jobbe hardt for å lykkes, jobbe en stund i flytsonen meg høy mestring og deretter gå løs på en ny utfordring før mestring blir kjedsomhet.

  

Vi må bygge en sterk teamfølelse på tvers av organisasjonen der medarbeidere har respekt for andre menneskers egenskaper, ferdigheter og mestringsområder.

  

En organisasjon med et meningsfylt prosjekt, bestående av en gjeng sammensveisede medarbeidere som mestrer sine oppgaver og derved ikke frykter nye utfordringer, vil med høy sannsynlighet oppnå produktivitet og lønnsomhet langt utover bransjenormer.

  


   

Forfatter: Jens T. Kanden

Salgstrener/salgsrådgiver

Tel: +47 98 21 66 75

E-post: jka@salesforce1.no

Web: www.salesforce1.no

Daglig leder / partner SalesForce1 Norge AS

  Relaterte artikler

Glem svakhet, fokuser på sterke sider Disiplin som salgsverktøy
Grave i fortiden - eller se fremover? Yte eller nyte
Salgskultur: Ord og handling Salgssjefen - ingen skam å søke hjelp
Den viktige salgssjefrollen
 

 

 
Aktuelt
Ikke selg - la kunden kjøpe

Den beste måten å selge på er ikke å selge, snarere å legge til rette for at kunden kan kjøpe av deg.

5 tilnærminger til beslutningstaker

Mantraet i forretningsorientert salg er å få tilgang til beslutningstaker. Vi ser på effektiviteten ved fem forskjellige tilnærminger.

1 uvanlig tips til bedre segmentering

De fleste selgende bedrifter segmenterer kunder og prospekter på data som omsetning, antalle ansatte, lønnsomhet, geografi og så videre. Mindre vanlig er kvalifisering og segmentering på myke ting som verdier og kultur.

7 grunner til at kunder kjøper

I forretningsmarkedet kjøper kunder verdi ikke produkter eller tjenester. Som selgere må vi reflektere over hvilke verdier våre løsninger representerer.

5 fallgruver ved jobbskifte

Når vi skifter jobb er det mange ting å tenke på. Vi bør ha et fem års perspektiv på valget vi gjør. Da kan det være lurt å unngå de vanlige fellene.

 
Utviklet av Bysant AS