Biztools

17 tips til bedre forhandlinger

Den best forberedte oppnår gjerne mest i forhandlinger. Jo viktigere anledningen er, dess bedre bør vi forberede oss.

I endel forhandlingssituasjoner er den ene part mer dreven enn den andre.

 

I salg for eksempel ser vi ofte at kjøpersiden forhandler ofte - kanskje hver dag, mens den enkelte selger er i forhandlingssituasjoner av og til.

 

Du kan ikke gjøre noe med at motparten er mer dreven enn deg, det du kan gjøre noe med er dine egne forberedelser.

 

Fritt omskrevet fra Sun Tzus klassiker: "Kunsten å krige"

 

- De som vinner, kalkulerer med mange faktorer før slaget.

- De som taper kalkulerer med få faktorer før slaget.

 

Rådet vårt er derfor at du forberede deg meget vel til viktige forhandlinger.

 


Klikk her for å abonnere på BizTools´ Nyhetsbrev

 (BizTools´ukentlige nyhetsbrev om personlig utvikling, salg og ledelse)

 


Her er 17 tips til bedre forhandlinger:

 1. Bestem deg for hvorfor du forhandler og hva forhandlingene kommer til å dreie seg om!
 2. Sett deg motiverende, realistiske, målbare og kvantifiserte mål!
 3. Prioriter disse målene!
 4. Avklar ansvar, roller og forventninger på eget team (forhandlingsleder, protokollfører, tolker av ikke-verbal kommunikasjon, ulike ekspertroller)!
 5. Gjør deg opp tanker om tilsvarende roller / ansvar hos motparten
 6. Sørg for tilstrekkelig med tid.
 7. Sjekk motpartens autoritet. Er endelig beslutningstaker med?
 8. Hva er motpartens mål og prioriteringer?
 9. Sett sammen en forhandlingsgruppe med tilstrekkelige fullmakter!
 10. Utarbeid en situasjonsanalyse (hva vet vi, hva antar/tror vi…)! 
 11. Hva er de forventete forhandlingspunkter?
 12. Planlegge størrelse og rekkefølge på innrømmelser
 13. Analysér sterke og svake sider hos oss 
 14. Analysér sterke og svake sider hos forhandlingsmotparten
 15. Sett deg i motpartens sted
 16. Hva er forventet oppførsel hos motparten / forhandlingsstil?
 17. Bestem deg for hvordan du skal håndtere egen usikkerhet?

 


Salg 4.0

Markedets beste E-bok i B2B salg?

Book flere og bedre møter

Få bedre innpass hos store kunder

Effektive møter ansikt-til-ansikt

Sluttfør og forhandle fra styrke

Mentale sider i salg: bli bedre til å nå målene dine

Skriv deg til suksess


(Les mer om Salg 4.0)


 

Klikk her for å lese flere artikler fra BizTools BloggRelaterte artikler

4 viktige kjøperoller 4 kjøpemodi for kunder
4 mennesketyper på kundesiden Få gjennomslag hos sjefen
Egenskaper ved en dyktig forhandler 4 sluttføringsteknikker i salg
9 ting å tenke på før sluttføring
 

 

 
Aktuelt
Ikke selg - la kunden kjøpe

Den beste måten å selge på er ikke å selge, snarere å legge til rette for at kunden kan kjøpe av deg.

5 tilnærminger til beslutningstaker

Mantraet i forretningsorientert salg er å få tilgang til beslutningstaker. Vi ser på effektiviteten ved fem forskjellige tilnærminger.

1 uvanlig tips til bedre segmentering

De fleste selgende bedrifter segmenterer kunder og prospekter på data som omsetning, antalle ansatte, lønnsomhet, geografi og så videre. Mindre vanlig er kvalifisering og segmentering på myke ting som verdier og kultur.

7 grunner til at kunder kjøper

I forretningsmarkedet kjøper kunder verdi ikke produkter eller tjenester. Som selgere må vi reflektere over hvilke verdier våre løsninger representerer.

5 fallgruver ved jobbskifte

Når vi skifter jobb er det mange ting å tenke på. Vi bør ha et fem års perspektiv på valget vi gjør. Da kan det være lurt å unngå de vanlige fellene.

 
Utviklet av Bysant AS