Biztools

6 trekk ved dyktige innovatører

Innovasjon krever både kreativitet og gjennomføringsevne. Derfor er idéer i seg selv ofte lite verdt. Verdien følger først som resultat av en iverksatt idé.

Når vi snakker innovajson er det vanlig å snakke om inkrementell innovasjon - det vil si forbedring av noe eksisterende og radikal innovasjon - som er oppfinnelsen av noe helt nytt.


Den opprinnelige Ipaden kan vi kalle radikal innovasjon, mens den nylig lanserte Ipad Air er inkrementell innovasjon.


Begge typer innovasjon er verdifulle. Klikk her for å abonnere på BizTools´ Nyhetsbrev

 (BizTools´ukentlige nyhetsbrev om personlig utvikling, salg og ledelse)

 


 

Store virksomheter som i tidlig fase kanskje var radikalt innovative, mister ofte denne evnen - som en typisk konsekvens av størrelse, økt kontroll- og styringsbehov og manglende risikoevne.

Apple kan sies å ha vært radikalt innovative i flere perioder av sin eksistens, mens de nå er inne i en mer inkrementell innovasjonsperiode. Selskapet har blitt straffet av aksjemarkedene nettopp fordi mange investorer har mistet tro på selskapets evne til radikal innovasjon.


Micorsoft på sin side, har vel gentling aldri vært radikalt innovative, de har snarere perfeksjonert inkrementell innovasjon som primært modus operandi. Det er også grunnen til at selskapet sliter med å finne sin fremtidige rolle blant radikalt innovative selskaper som Google, Apple, Facebook og kanskje dyktigere, inkremetelle innovatører som feks Samsung.


For å ta det ned på det menneskelige planet.

Hva karakteriserer en dyktig innovatør - altså en som både har kreative egenskaper og evne til å iverksette idéer?


Forskning og erfaring peker på seks evner, egenskaper eller karakteristika om du vil.


1. Kremmerinstinkt

Dyktige innovatører har et kremmerinstinkt langt utover snittet. Med kremmerinstinkt mener vi evnen til å se markedsbehov - grunnforutsetningen for innovasjon og entreprenørskap. Dyktige innovatører er skrudd sammen slik at de søker variasjon og nye opplevelser - som igjen eksponerer dem for muligheter.


2. Formell trening eller utdannelse

De fleste vellykkete innovatører har formell trening eller utdannelse, til tross for myten om den selvlærte, geniale gründeren. Den formelle ekspertisen innen et felt hjelper innovatøren med å fange opp muligheter og se for seg hvordan ting kan iverksettes.


3. Et klokt forhold til risiko

Dyktige entreprenører og innovatører har et sofistikert forhold til risiko. Igjen på tvers av mytene. Innovatører tar risko, men ikke hodeløs risiko. Forskning tyder på at det er sammenheng mellom høy risikovilje og oppstart av virksomheter, mens det ikke er tilsvarende sammenheng mellom høy risikovilje og vellykket forretningsvirkomhet.Salg 4.0

Markedets beste E-bok i B2B salg?

Book flere og bedre møter

Få bedre innpass hos store kunder

Effektive møter ansikt-til-ansikt

Sluttfør og forhandle fra styrke

Mentale sider i salg: bli bedre til å nå målene dine

Skriv deg til suksess


(Les mer om Salg 4.0)


 

4. Proaktivtet og utoldenhet

Energi, driv og motstandskraft er grunnleggende egenskaper for en suksessfull innovatør. De tar initiativ og de har utholdenhet til å stå løpet når den uungåelige motstanden kommer.


5. Nettverksvilje- og evne

Innovatører og gründere brukere kjennskap og nettverk til å bygge allianser og mobilisere ressurser. Med andre ord er vellykkete innovatører ikke typiske ensomme ulver, snarere mennesker som klarer å mobilisere, stimulere og motivere team rundt sin idé. Suksessrike innovatører har høyere EQ (emosjonell IQ) enn snittet - en egenskap som hjelper dem til å få med seg folk på sine prosjekter.


6. Evne til å skape mening og peke ut retning

Innovatører som virkelig vil noe klarer å skape tro på selskapets misjon - hva selskapet skal utrette. Videre er de flinke til å sette retningen for selskapet og skape tro på en ambisisøs visjon. De er dyktige til å få folk til å tror på at selskapet vil komme langt. De tør å tenke stort og de får meg seg folkene i denne troen.


På virksomhetsnivå, er det en voldsom utfordring å oppretteholde innovasjonsevne etter hvert som selskapet vokser. Jo større selskapet blir, dess mer tradisjonelle styringsmekanismer må på plass. Slik styring har kraftig tendens til å svekke innovasjonsevne.

Eneste mulighete er å opprettholde en toppforankret, robust innovasjonskultur. Det er ingen tilfeldighet at Apple ble stadig mer innovative etter Steve Jobs tilbakekomst, etter mange år med innovasjonsstillstand under såkalt Wall Street-fokusert ledelse.

 


 

Klikk her for å lese flere artikler fra BizTools BloggRelaterte artikler

Kopiér suksess Kan vi bedre vår EQ?
Innovasjon: Du må selge for å lykkes
 

 

 
Aktuelt
Ikke selg - la kunden kjøpe

Den beste måten å selge på er ikke å selge, snarere å legge til rette for at kunden kan kjøpe av deg.

5 tilnærminger til beslutningstaker

Mantraet i forretningsorientert salg er å få tilgang til beslutningstaker. Vi ser på effektiviteten ved fem forskjellige tilnærminger.

1 uvanlig tips til bedre segmentering

De fleste selgende bedrifter segmenterer kunder og prospekter på data som omsetning, antalle ansatte, lønnsomhet, geografi og så videre. Mindre vanlig er kvalifisering og segmentering på myke ting som verdier og kultur.

7 grunner til at kunder kjøper

I forretningsmarkedet kjøper kunder verdi ikke produkter eller tjenester. Som selgere må vi reflektere over hvilke verdier våre løsninger representerer.

5 fallgruver ved jobbskifte

Når vi skifter jobb er det mange ting å tenke på. Vi bør ha et fem års perspektiv på valget vi gjør. Da kan det være lurt å unngå de vanlige fellene.

 
Utviklet av Bysant AS