Biztools

4 salgsområder vi må mestre

Å mestre salg og salgssituasjonen er en kompleks oppgave. Vi må beherske og integrere fire forskjellige områder.


Salg gjort riktig er en kompleks prosess som krever mye av oss.

 

Som vi predikerer i vår salgstrening


"Suksess i salg krever at selgers salgsferdigheter og evner til å skape relasjoner til mennesker kombineres med kjennskap til egne produkter og deres anvendelser, samt en forståelse for viktige rammebetingelser for kjøpers stilling, selskap, og bransje.Klikk her for å abonnere på BizTools´ Nyhetsbrev

 (BizTools´ukentlige nyhetsbrev om personlig utvikling, salg og ledelse)

 


Det er fire hovedområder vi som selgere må beherske, integrere, og samkjøre dersom vi skal ha grep om salgssituasjonen: 

1) Egne løsninger

Først må vi kjenne våre produkter/tjenester. Vi må kjenne våre løsningers styrker og svakheter og posisjon i verdikjeden. Vi må også kjenne våre konkurrenter og deres løsninger.

 

I denne sammenheng snakker vi ikke om egenskaper ved løsningene våre, snarere deres nytteanvendelser for kjøper. Hvordan bedrer kunden sin situasjon gjennom bruken av våre løsninger?


2) Rammebetingelser

Deretter må vi kjenne kjøpers rammebetingelser.

 

Hva er viktig for kjøpers stilling, selskap og bransje? Hvilke utfordringer er kjøper opptatt av? Hvordan går det med kjøpers selskap, hva er konjunkturene i kjøpers bransje, og så videre?

 

Våre ferdigheter (eller mangle på sådanne) i business påvirker vår evne til å sette oss inn i kjøpers situasjon. Salg 4.0

Markedets beste E-bok i B2B salg?

Book flere og bedre møter

Få bedre innpass hos store kunder

Effektive møter ansikt-til-ansikt

Sluttfør og forhandle fra styrke

Mentale sider i salg: bli bedre til å nå målene dine

Skriv deg til suksess.

kr 500,- eks mva


(Les mer om Salg 4.0)


 

3) Menneskelige ferdigheter

Vi må også være utstyrt med gode menneskeferdigheter. Vi skal skape kjemi med kunder, lytte empatisk og bygge relasjoner, og dette skal skje med en rekke forskjellige mennesketyper. Det sier seg selv at det stiller krav til våre evne til og glede ved å jobbe med andre mennesker.

 

Får vi våre største gleder av å jobbe hele dagen bak en skjerm fjernt fra andre mennesker, mangler vi nok endel av de menneskeferdighetene som kreves i salg. 


4) Det salgsfaglige

Det fjerne området vi må beherske som selgere er det rent salgsfaglige. Teknikker, metoder, og salgsstrategier skal læres og settes i system. Har vi de talentene som kreves i salg, er det mulig å lære oss de nødvendige teknikker og ferdigheter. 


Skal vi bli fremgangsrike selgere, må vi organiserer våre kunnskaper og evner situasjonsmessig riktig i forhold til kjøper og salgssituasjonen.

 


 

Klikk her for å lese flere artikler fra BizTools BloggRelaterte artikler

17 steg i kjøpsprosessen Is i magen - ikke rabattér
Spør deg til business 4 sluttføringsteknikker i salg
9 ting å tenke på før sluttføring Selger som naiv forhandler
Forstå kundens kjøpeprosess 4 grep for å sikre dine beste kunder
4 kunderoller selger må skape relasjoner med
 

 

 
Aktuelt
Ikke selg - la kunden kjøpe

Den beste måten å selge på er ikke å selge, snarere å legge til rette for at kunden kan kjøpe av deg.

5 tilnærminger til beslutningstaker

Mantraet i forretningsorientert salg er å få tilgang til beslutningstaker. Vi ser på effektiviteten ved fem forskjellige tilnærminger.

1 uvanlig tips til bedre segmentering

De fleste selgende bedrifter segmenterer kunder og prospekter på data som omsetning, antalle ansatte, lønnsomhet, geografi og så videre. Mindre vanlig er kvalifisering og segmentering på myke ting som verdier og kultur.

7 grunner til at kunder kjøper

I forretningsmarkedet kjøper kunder verdi ikke produkter eller tjenester. Som selgere må vi reflektere over hvilke verdier våre løsninger representerer.

5 fallgruver ved jobbskifte

Når vi skifter jobb er det mange ting å tenke på. Vi bør ha et fem års perspektiv på valget vi gjør. Da kan det være lurt å unngå de vanlige fellene.

 
Utviklet av Bysant AS