Biztools

10 ord du bruker feil - del 4

Ufortrødent fortsetter vi på vår skriftlige dannelsesreise med nye ord og uttrykk som kan være vanskelig å bruke riktig.

Selv om vi i salg jobber mye ansikt-til-ansikt eller øre-til-øre må vi ta det skriftlige på alvor. Anbud og anbudslignende prosesser tar over stadig større deler av salget. Skriftlig oppfølging etter alle kontakter med kunder og prospekter bør være regelen.


Da er det rasjonelt for oss som lever av salg å jobbe også med skriftspråket og vår skriftlige presisjon.


 


Klikk her for å abonnere på BizTools´ Nyhetsbrev

 (BizTools´ukentlige nyhetsbrev om personlig utvikling, salg og ledelse)

 


10 ord / uttrykk det kan være lett å forveksle / gjøre feil med:


1. Lede vs ledtog

Lede er det en sjef gjør (forhåpentligvis), mens å stå i ledtog med noen betyr å være i forbund med /  samarbeide med noen. 


2. Lenger vs lengre

Lenger er (tids)adverb av lenge, mens lengre er er adjektivet av langt. "Nå kan vi ikke vente lenger på at resultatene skal komme." vs "Jeg måtte strekke meg lengre enn jeg hadde trodd for å sluttføre handelen."


3. Materiale vs materiell

Materiale er råstoff eller emne, mens materiell er noe som er laget. 


Materialet (tre) kan være input i en prosess hvis resultatet er materiell (plank). Materiellet (plank) kan så bli materiale (råstoff) i en nye prosess som gir et nytt materiell (veggen). 


4. Medlems- vs medlem-

Ord som medlemsliste, medlemsstat og medlemskontigent, er sammensatte ord med ordet medlem som forledd. Ordet medlemskap er ikke et sammensatt ord, men et avledet ord. Du finner det samme i sjefredaktør (avledning) og sjefslønn eller sjefspensjon   (sammesatte ord med sjef som forledd).


5. Musikk vs musikalsk

Musikk har to "k"-er mens musikant og musikalsk har én "k" i midten.Salgsboken: Salg 4.0

Er du feltselger og vil øke salget ditt? 


Les mer om/kjøp Salg 4.0 

 

 

  


6. Nitid vs "nitidig"

Nitid er et korrekt ord og betyr nøyaktig, grundig, omhyggelig. "Nitidig" er ikke et korrekt ord og skal ikke brukes. Det nok ordet utidig (uhøflig, upassende) som har ført til at "ordet" "nitidig" har oppstått, men det er altså et feil ord.


"En nitid gjennomgang av kundeforholdet viste at selskapet taper penger på kunden."


7. Også vs og så

"Han sluttførte et salg i dag også, og så vi som egentlig ikke har kapasitet til flere kunder akkurat nå." 


8. Ovenfor vs overfor

Ovenfor betyr høyere opp enn. "Hun endte opp ovenfor meg på salgslista denne måneden."

 

Overfor betyr rett foran / midt i mot. "Han satt rett overfor meg på møtet." "Vi står overfor store oppgaver om vi skal lykkes dette kvartalet."


9. Overhode vs overhodet

"Selv om Kongen er overhode for det norske folk, er det mange republikanere som overhodet ikke anerkjenner hans legitimitet."

 

Overhodet betyr i det hele tatt.


10. Personale vs personell

Begge orde betyr ansatte eller mannskap. Personell omhandler gjerne et meget stort antall.

 

Vi snakker derfor om personellet på et hangarskip, mens det er riktig å snakket om personalet på en ferge. 

 


 

Klikk her for å lese flere artikler fra BizTools BloggRelaterte artikler

10 ord du bruker feil - del 3 10 ord du bruker feil - del 2
10 ord du bruker feil - del 1 Skriv deg til suksess
 

 

 
Aktuelt
Ikke selg - la kunden kjøpe

Den beste måten å selge på er ikke å selge, snarere å legge til rette for at kunden kan kjøpe av deg.

5 tilnærminger til beslutningstaker

Mantraet i forretningsorientert salg er å få tilgang til beslutningstaker. Vi ser på effektiviteten ved fem forskjellige tilnærminger.

1 uvanlig tips til bedre segmentering

De fleste selgende bedrifter segmenterer kunder og prospekter på data som omsetning, antalle ansatte, lønnsomhet, geografi og så videre. Mindre vanlig er kvalifisering og segmentering på myke ting som verdier og kultur.

7 grunner til at kunder kjøper

I forretningsmarkedet kjøper kunder verdi ikke produkter eller tjenester. Som selgere må vi reflektere over hvilke verdier våre løsninger representerer.

5 fallgruver ved jobbskifte

Når vi skifter jobb er det mange ting å tenke på. Vi bør ha et fem års perspektiv på valget vi gjør. Da kan det være lurt å unngå de vanlige fellene.

 
Utviklet av Bysant AS