Biztools

9 business-begrep du bør kjenne

Vi ser på et par håndfull blårussbegrep som du hører om støtt og stadig, men som du kanskje ikke helt har grepet om.

Selv om IT kanskje er den værste sfæren for sære ord, uttryk og begreper, så står ikke blåsrussverdenen langt tilbake med sine konseptord..

 

Vi tar en titt på noen sentrale begreper som brukes i forretningsverdenen som mange av oss bør ha et besvisst forhold til-

 

  


Klikk her for å abonnere på BizTools´ Nyhetsbrev

 (BizTools´ukentlige nyhetsbrev om personlig utvikling, salg og ledelse)


 

1. Misjon

Hensikten med det virksomheten driver med. Hvorfor selskapet eksisterer. Begreper som (litt upresist) kan brukes synonymt er forretnigside, selskapets prosjekt eller selskapets agenda. (Her tillegges ordene prosjekt og agenda mye større mening enn ved vanlig bruk.)


2. Visjon

Selskapets drøm. Den langsiktige, litt uoppnåelige posisjonen selskapet søker. Nordens ledende …, Europas største…, verdens første …. 


En virksomhets visjon er ofte mer en retning enn et konkret mål. Den er ofte ikke ment å skulle oppnås fullt og helt slik et mål skal opppnås. Meningen med en visjon er å sette et ambisjonsnivå, peke ut retningen og synligjøre at virksomheten sikter mot stjernene. 


En ambisiøs visjon er ofte understøttet av noen hårete mål - det vil si virkelig store mål som virker uoppnåelige nå, men som man på en eller annen måte skal nå.


3. Verdier

Verdiene er virksomhetens rettesnorer for atferd - hvordan selskapet og dets medarbeidere "oppfører seg". Verdiene styrer valgene medarbeiderne tar, og de har gjerne sin viktigste funksjon, når medarbedere er stilt overfor tøffe valg - som koster. 


4. Omdømme

Summen av hvordan omverdenen ser oss. Omdømme kan sees på som selskapets samlede merkevare. Et selskaps omdømme er viktig overfor sentrale interessenter som kunder, eiere, media, politikere, leverandører, partnere og myndigheter. 


Mange virksomheter legger betydelige ressurser i å bygge og opprettholde et sterkt omdømme overfor sine viktigste interessenter.


5. Mål

Kvantifiserbare resultater vi jobber for å oppnå. Gode mål er spesifikke, tallfestete, tidsbestemte og tøffe, men oppnåelige. De er også i tråd med selskapets misjon, visjon og verdier.


Hårete mål, er svært ambisiøse, langsiktige mål - som virker uoppnåelige når de settes. Hårete mål ("hairy goals", "strech goals" etc.) er typisk ikke del av en god styringsform i det daglige - slike mål tilhører sfæren rundt Visjon.


 


På tide med salgstrening?

Les mer om BizTools Effektiv Salgstrening!

BizTools AS

Kontakt oss: +47 98 21 66 75 eller jens@biztools.no! 


 

6. Delmål

For å oppnå et langsiktig mål, er det vanlig å lage seg delmål som skal oppnås underveis på veien mot å nå det store målet. Ordet milepæl brukes delvis synonymt.


7. Strategi

Svaret på hvordan mål skal oppnås. En god strategi gir klare føringer for hvordan mål skal oppnås samtidig som man etterlever verdier, er tro mot selskapets misjon og bidrar til god foredling av selskapets omdømme.


I vårt virke som rådgivere ser vi stadig eksempler på at selskapet ikke har en bevisst eller god strategi (for eksempel innenfor salg).

Mangler man en god og vel forankret strategi, ender man ofte med å ta valg i hverdagen som oppleves som vanlige, operative valg, men som faktsike er strategiske veivalg. Vi ser også svake straetgier, strategier som ikke er i tråd med selskaper verdier (feks. bruk av alt for aggressive, eksterne callsentre for å selge til egne kunder) eller strategier som fører til bortkastet innsats på områder som er utenfor selskapets fokusområder.


8. Plan

"Dokument" hvor vi etablerer delmål og milepæler, detaljerer oppgaver, fordeler ansvar, setter frister, gir økonomiske rammer som ledd i å operasjonalisere strategien. Er stretegien forankret i de overordnete føringene, så er du sikret  dersom du er tro mot strategien - at planene også er tror mot de overordnete føringene (visjon, misjon, verdier og mål).

I et vellykket strategisk hierarki slipper man å tenke på strategi, overordnete mål eller misjon i det daglige, som frigjør energi til å gjennmføre på en god måte.


9. Metodikk / metodeverk

Strukturerte fremgangsmåter satt i system. En salgsmetodikk for eksempel, gir oss fremgangsmåtene for hvordan vi skal gå frem i de forskjellige salgssituasjoner. En metodikk består av en rekke prosesser, delprosesser og oppgaver/prosedyrer. 


I endel sammenhenger brukes ordet teknikk (feks salgsteknikk) som kan ses på som situasjonsbetingete femgangsmåter som byggestener i metodikken. For eksempel en innvendingsteknikk for å håndtere en kundes innvending i en gitt fase av et salg.

 


Salgsboken: Salg 4.0

Er du feltselger og vil øke salget ditt? 


Les mer om/kjøp Salg 4.0 

 

 

  

 


Relaterte artikler

8 steg i en god salgsstrategi Synke eller svømme - en elendig onboardingtaktikk
KISS eller kompleks - rett lønn for strevet? 1 uvanlig tips til bedre segmentering
Salgskultur: Ord og handling Jakt eller foredling?
Den viktige salgssjefrollen Snuoperasjon i salg
Strategi: Det tøffe valget mellom pris og verdi
 

 

 
Aktuelt
Ikke selg - la kunden kjøpe

Den beste måten å selge på er ikke å selge, snarere å legge til rette for at kunden kan kjøpe av deg.

5 tilnærminger til beslutningstaker

Mantraet i forretningsorientert salg er å få tilgang til beslutningstaker. Vi ser på effektiviteten ved fem forskjellige tilnærminger.

1 uvanlig tips til bedre segmentering

De fleste selgende bedrifter segmenterer kunder og prospekter på data som omsetning, antalle ansatte, lønnsomhet, geografi og så videre. Mindre vanlig er kvalifisering og segmentering på myke ting som verdier og kultur.

7 grunner til at kunder kjøper

I forretningsmarkedet kjøper kunder verdi ikke produkter eller tjenester. Som selgere må vi reflektere over hvilke verdier våre løsninger representerer.

5 fallgruver ved jobbskifte

Når vi skifter jobb er det mange ting å tenke på. Vi bør ha et fem års perspektiv på valget vi gjør. Da kan det være lurt å unngå de vanlige fellene.

 
Utviklet av Bysant AS