Biztools

2 produktivitetstips til ledere

Vi har to nøkkeltips som skal gjøre deg mer produktiv, redusere stress, få deg til å bli en bedre leder og hjelpe deg med å styre bedriften mot målet.

Som rådgiver møter jeg mange ledere i mitt daglig arbeid, og det er endel ting som slår meg om ledere:

 • de blir ofte veldig operative og detaljeinvolverte.

 • de får alt for lite tid, rom og energi til å jobbe med de langsiktige, men viktige tingene
 • de har for lite tid, rom og energi til å jobbe med de vanskelige og eller ubehagelige sakene
 • de har for lite tid, rom og energi til refleksjon og grubling
 • de har for lite tid, rom og energi til å fatte gode avgjørelser
 • de har for lite tid, rom og energi til å være kreative og løsningsorienterte
 • de påtar seg alt for mange problemer og for mye ansvar - og bidrar derved til en ansvars- og beslutningsvegrende kultur 
 • de delegerer for lite
 • de går i vanvittig mange møter
 • de har for lite overskudd til å videreutvikle sine kolleger og medarbeidere
 • de har for lite tid, rom og energi til å jobbe konstruktivt med endringsarbeid
 • de har for lite kontroll over innholdet i dagene sine

Det kan skrives side opp og side ned om disse utfordringene. Vi har likevel to råd for å rydde mer tid, rom og energi til å jobbe med det alle viktigste (som ikke må forveksles med det som haster.)


Meld deg på BizTools´ ukentlige Nyhetsbrev

 (om personlig utvikling, salg og ledelse)


Tips #1. Avvis alle forsøk på å lempe et problem over på deg - be om beslutningsforslag!

Når kolleger eller medarbeidere forsøker å lesse et problem over på deg, be dem høflig gå tilbake til arbeidsplassen sin og gjøre følgende eksersis:

 • definere problemet / utfordringen
 • kartlegge og beskrive årsaken(e) til problemet
 • utdype konsekvensene
 • tenke ut opptil tre mulige løsninger på problemet
 • velge en løsning de anbefaler
 • komme tilbake og be om en avgjørelse

Fordelen med denne løsningen er flere:

 • Du vil dratisk redusere støy og gnål rundt problemer
 • Du vil snu en problemorientert kultur til en løsningsorientert kultur
 • Du vil frigi tid og energi
 • Du vil oppleve at folk etter hvert tar flere og bedre avgjørelser på egenhånd
 • Kolleger og mederabeidere blir mer selvstendige
 • Kollegere og medarbeidere får bruke mer av sine evner og vil oppleve utvikling og derved større jobbtilfredshet
 • Kolleger og medarbeidere vil snu fokus fra å klage over problemer til å tenke på løsninger


Få et løft i salget?

BizTools Effektiv Salgshjelp!

+47 98 21 66 75 / jens@biztools.no 


Tips#2. Jobb en halv dag på hjemmekontor hver uke!

En halv dag pr uke uten de daglige forstyrrelsene vil la deg gå løs på oppgaver som krever sinnsro og lite forstyrrelser. Denne hellige, halve dagen pr uke lar deg løse de tingene som ikke haster, men som er viktige. Du får tid, rom og energi til å unngå at fremtidige branner oppstår. Du unngår mye tid, stress og energi på stadig brannslukking.

Du kan planlegge det slik at du setter strategiske oppgavre på listen for gjøremål for dagen du har hjemmekontor. Da kan du være til stede operativt i hverdagen med visshet om at du vil få tid til å gå løs på viktige ting som krever ro.

Lykkes du med denne arbeidsformen vil du raskt se at du kan sette av en hel dag pr uke - kanskje fordelt på to halve dager. 

Hvis du trener opp dine omgivelser til å klare seg seg uten deg en halv til en dag pr uke vil du oppnå at kolleger og medarbeidere blir mer selvstendige og produktive, og de opplever godene ved at du får jobbet med strategiske sider ved jobben.

De vil få avgjørelser de har bedt om, de ser fordelene ved at ditt strategiske arbeider rydder plass for at de kan få gjort jobben sin bedre, og de får gleden av en leder som er mindre stresset, mer produktiv og i befdre humør.

Lykke til med disse to lederforbedringene!


 

   


Relaterte artikler

12 tips for å miste dine beste selgere Hvorfor er vi så feige?
9 grep for å bygge en prestasjonskultur 4 forutsetninger for en prestasjonskultur
Glem svakhet, fokuser på sterke sider 1 triks som skaper vekst
Kast ikke bort tiden på svake selgere Få gjennomslag hos sjefen
 

 

 
Aktuelt
Ikke selg - la kunden kjøpe

Den beste måten å selge på er ikke å selge, snarere å legge til rette for at kunden kan kjøpe av deg.

5 tilnærminger til beslutningstaker

Mantraet i forretningsorientert salg er å få tilgang til beslutningstaker. Vi ser på effektiviteten ved fem forskjellige tilnærminger.

1 uvanlig tips til bedre segmentering

De fleste selgende bedrifter segmenterer kunder og prospekter på data som omsetning, antalle ansatte, lønnsomhet, geografi og så videre. Mindre vanlig er kvalifisering og segmentering på myke ting som verdier og kultur.

7 grunner til at kunder kjøper

I forretningsmarkedet kjøper kunder verdi ikke produkter eller tjenester. Som selgere må vi reflektere over hvilke verdier våre løsninger representerer.

5 fallgruver ved jobbskifte

Når vi skifter jobb er det mange ting å tenke på. Vi bør ha et fem års perspektiv på valget vi gjør. Da kan det være lurt å unngå de vanlige fellene.

 
Utviklet av Bysant AS