Biztools

1 tips for å komme ovenpå

Medarbeidere, mellomledere og direktører flyr fra det ene møtet til det andre. Man er definitivt hektisk opptatt, men får man noe gjort? Vi ser på ett råd som hjelpe deg komme på offensiven.

Som bedriftsrådgiver jobber jeg daglig med yrkesutøvere, ledere og direktører. Felles for alle er en meget hektisk hverdag. Det jobbes mye, men ofte får man ikke gjort all verdens.

  

Det vil si man får gjort for lite av det som er viktig, men ikke haster så veldig. Ting ulmer og utvikler seg over tid, og man tar ikke i det - nettopp fordi det ikke er akutt.

   

Det akutte tar oppmerksomhet, det støyer, det tapper energi, men det er ofte ikke så veldig viktig - egentlig.

  

Felles for de mange av direktørene jeg observerer er at de haster fra ett møte til det neste. Ofte blir de forsinket underveis, fordi de blir stoppet og avkrevd et svar i farten på ett eller annet.

  

Konsekvensene er gjerne at de føler seg viktige, men at de uforvarende blir flaskehalser, uproduktivt detaljfokuserte, sneversynte/perspektivløse, beslutningsudyktige og helt utslitte. Det oppstår fort skippertaks- og brannslukkingsorienterte kulturer i kjølvannet av dette.

  

Ledelsen mister overblikket og organisasjonen kan fort bli vinglete og lite konstruktivt handlekraftig. Kulturen preges av hyppige skifter mellom en passiv, avventende modus og nesten panikkartet på-hæla handling når man skal ta igjen det tapte.

  

Den underliggende årsaken til alt dette er at ledelsen får for lite tid til å jobbe med de viktige, kanskje komplekse problemstillingene og beslutningene.

  

Ledere får aldri fred til å jobbe med ting som krever ro og en utvilt hjerne. Forsøk på å få egentid etter arbeidstid - fungerer ikke fordi man da er utslitt. Man har ikke overskudd til å være kreativ, funderende, grublende eller balansert beslutningsdyktig (slik at vanskelige avgjørelser tas på rett grunnlag og ikke på sparket).

  

I helgene går slik eventuell egentid på bekostning av familiesamvær og private gjøremål - og kan fort bli en stressfaktor.

Hva kan man så gjøre?

Her er ett tips - som konseptuelt er svært enkelt, men som er tøft for mange å gjennomføre.

   

Er du en hektisk direktør, book en fast halv dag i uka på hjemmekontor. Gjøremålslista for denne dagen er kun de viktige og langsomme tingene, vanskelige beslutninger, strategiske vurderinger, og ting som skulle vært gjort for lengst.

   

Du svarer ikke på telefon, mail eller annen kommunikasjon med mindre det er en svært alvorlig krise. Er du direktør, bør du jobbe deg opp til en hel dag i uka til dette, gjerne i form av to halve dager. En direktør bør ikke bruke mindre enn 20% av tiden sin (én av fem dager) på strategiske gjøremål.

Er du mellomleder, så bør en halv dag pr uke holde til viktige gjøremål som planlegging, beslutninger, analyse og oppfølging. 

  

Som direktør bør du stimulere til at mellomlederne dine får denne halve dagen til å gjøre viktige ting som krever andre omgivelser enn den hektiske hverdagen på kontoret.

  

Som medarbeider, dersom du ikke får lov til å ha hjemmekontor, bør du i hvert fall book fast et par timer pr uke som du setter av til viktige gjøremål som ikke brenner.

  

En viktig del av å få til det ovennevnte er å trene opp omgivelsene til at du ikke skal forstyrres i slike perioder og synliggjøre at det bedrer din resultatoppnåelse og gjennomføringsevne over tid.

  


   

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!

   

Tel: +47 98 21 66 75

E-post: jka@salesforce1.no

Web: www.salesforce1.no

   

   

   

Jens T. Kanden 

Salgstrener/salgsrådgiver

Daglig leder / partner SalesForce1 Norge AS

  


Relaterte artikler

Glem svakhet, fokuser på sterke sider Rotet til alt vondt
Prisen for å skyve på frister Enkel modell for balanse i livet
Ikke la deg knekke Er du en dårlig lagspiller?
Ikke la hastverk ødelegge Yte eller nyte
10 årsaker til at vi trenerer
 

 

 
Aktuelt
Ikke selg - la kunden kjøpe

Den beste måten å selge på er ikke å selge, snarere å legge til rette for at kunden kan kjøpe av deg.

5 tilnærminger til beslutningstaker

Mantraet i forretningsorientert salg er å få tilgang til beslutningstaker. Vi ser på effektiviteten ved fem forskjellige tilnærminger.

1 uvanlig tips til bedre segmentering

De fleste selgende bedrifter segmenterer kunder og prospekter på data som omsetning, antalle ansatte, lønnsomhet, geografi og så videre. Mindre vanlig er kvalifisering og segmentering på myke ting som verdier og kultur.

7 grunner til at kunder kjøper

I forretningsmarkedet kjøper kunder verdi ikke produkter eller tjenester. Som selgere må vi reflektere over hvilke verdier våre løsninger representerer.

5 fallgruver ved jobbskifte

Når vi skifter jobb er det mange ting å tenke på. Vi bør ha et fem års perspektiv på valget vi gjør. Da kan det være lurt å unngå de vanlige fellene.

 
Utviklet av Bysant AS