Biztools

Salgslønn - olje på topp og mat på bånn

Vi har gjort en analyse av Statistisk Sentralbyrås statistikker for avlønning i Salg og Kontor/Kundeservice i Norge. Ikke overraskende er det ansatte i Olje- og Gassbransjen som er de store lønnsvinnerne. 

Vi har gjort en analyse av Statistisk Sentralbyrås statistikker for avlønning i Salg og Kontor/Kundeservice i Norge. Ikke overraskende er det ansatte i Olje og Gassbransjen som er de store lønnsvinnerne. 

  

Gjennomsnittlig, estimert månedslønn i salg for 2013 var kr 37.416. Tilsvarende tall for Kontor/Kundeservice var kr 37.109.

  

De feteste lønningene, kanskje ikke overrasskende, er å finne innen Olje & Gass med solid månedlig salgslønn på kr 56.200, mens Kundeservice-medarbeidere må nøye seg med kr 46.800. Det er henholdsvis 50% og 26% over gjennomsnittet.

  

På den andre siden av skalaen finner vi Hotell med månedslønn på kr 28.100 i Salg og 28.300 på Kundeservice. Det er henholdsvis 25% under snittet i salg og 24% under snittet på Kundeservice. Helt nederst innen salg finner vi Restaurant-bransjen der månedlig snittlønn ligger på kr 26.500 som er 29% under snittet.

  

Videre finner vi Industri der månedlønn er henholdsvis kr 36.200 (Salg) og 36.300 (Kundeservice), Samferdsel med kr 37.900 og 35.000, Informasjon / Kommunikasjon med kr 36.400 og kr 37.800 og Eiendom med kr 34.600 og kr 36.700. 

  

En annen bransjen hvor det er trange tider i salg er Varehandel der månedslønn er kr 30.800, 18% under snittet. I Varehandel er det åpenbart mer lønnsomt i Kundeservice for det betaler månedlige kr 34.300 som "bare" er 8% under snittet.

  

Disse statistikkene og tallene bør nok tas med en liten klype salt, men de gir gode indikasjoner på lønnsnivåer bransjene i mellom og hvor nivået ligge i det store og det hele.

  

Mens en selger innen Olje og Gass tjener nesten kr 675.000 pr år, må en selger i Restaurantbransjen nøye seg med under halvparten, nemlig kr 318.000 pr år.

  

(PS. Undersøkelsen er fra 2013 - det er nok rimelig å anta at utviklingen innen Olje & Gass har påvirket lønnsnivået i bransjen - slik at resultatat kan være annerledes i dag.)

   


   

 


Relaterte artikler

BizTools svarer: Hva er fornuftig lønn? Når selgere sliter - glem bil og cash
Tips for lønnsordninger i salg KISS eller kompleks - rett lønn for strevet?
Salgslønn: Behold de beste, bli kvitt de svake
 

 

 
Aktuelt
Ikke selg - la kunden kjøpe

Den beste måten å selge på er ikke å selge, snarere å legge til rette for at kunden kan kjøpe av deg.

5 tilnærminger til beslutningstaker

Mantraet i forretningsorientert salg er å få tilgang til beslutningstaker. Vi ser på effektiviteten ved fem forskjellige tilnærminger.

1 uvanlig tips til bedre segmentering

De fleste selgende bedrifter segmenterer kunder og prospekter på data som omsetning, antalle ansatte, lønnsomhet, geografi og så videre. Mindre vanlig er kvalifisering og segmentering på myke ting som verdier og kultur.

7 grunner til at kunder kjøper

I forretningsmarkedet kjøper kunder verdi ikke produkter eller tjenester. Som selgere må vi reflektere over hvilke verdier våre løsninger representerer.

5 fallgruver ved jobbskifte

Når vi skifter jobb er det mange ting å tenke på. Vi bør ha et fem års perspektiv på valget vi gjør. Da kan det være lurt å unngå de vanlige fellene.

 
Utviklet av Bysant AS