Biztools

Hva er en SWOT-analyse?

SWOT-analysen er et nyttig og effektivt verktøy i strategiprosesser.

Med SWOT kan du liste opp og sortere selskapets sterke (Strengths) og svake sider (Weaknesses) sett opp mot de muligheter (Opportunities) og trusler ( Threats) som finnes i markedet.

   

Sterke og svake sider henviser til interne faktorer i eget selskap - som vi kan påvirke, mens muligheter og trusler er de eksterne faktorer i markedet - som vi ikke kan gjøre noe med.

  

    

En SWOT-analyse gir mest treffende resultater når bidragsytere har et bredt og variert perspektiv på selskapet og markedsforhold. Man bør derfor dra inn folk fra ledelse, salg, markedsføring, produksjon, logistikk, administrasjon og kundeservice. Ofte kan eksterne bidragsytere som partnere, kunder, leverandører eller forskjellig type eksperter bistå med ytterligere relevante perspektiver.

   

Idemyldring er én god metode til å finne punkter til de fire kategoriene. 

   

En annen er å be deltakere lage sin egen SWOT i forkant for så å konsolidere til en felles SWOT i plenum.

   

Etter at man har gjennomført og samlet alle forslag i hver kategori, lager man en felles SWOT med de viktigste faktorene ført opp i prioritert rekkefølge.

   

Det kan være fornuftig å enes om for kriteriene for en eventuell prioritering. Kostnader, avkastning, risiko, sannsynlighet, kompleksitet, tidsramme er mulige prioritetskriterier.

   

Mulige spørsmål i en SWOT

Sterke sider (positive, interne faktorer)

 • Hva er vi gode på?
 • Hvilke interne ressurser har vi?
 • Positive aspekter ved våre medarbeidere?
 • Hvilke kompetanser har vi?
 • Positive aspekter ved vår virksomhet (prosesser, kapital, kundebase, patenter, teknologi, logistikk)
 • Hvilke fortrinn har vi i forhold til konkurrenter?
 • Andre positive, interne faktorer

Svake sider (negative, interne faktorer)

 • Hva er vi svake på?
 • Hva mangler vi mht prosesser, kompetanse, ekspertise, kunnskap, verktøy?
 • Hva mangler vi av ressurser?
 • Andre negative, interne faktorer

Muligheter (eksterne markedsorienterte positive faktorer)

 • Økonomi, konjunkturer - som åpner muligheter-
 • Konkurrenter / konkurransesituasjon - som åpner muligheter
 • Nye markedsmuligheter
 • Muligheter for å skaffe nye kunder
 • Vekst i etablert portefølje
 • Digitalisering / teknologi
 • Kundeatferd
 • Andre positive markedsmuligheter som kan gi fordeler for din business

Trusler (eksterne markedsorienterte negative faktorer)

 • Konkurrenter / konkurransesituasjon - som kan være risiko / trusler
 • Økonomi, konjunkturer - som kan være risiko / trusler
 • Mulig tap av kunder
 • Råvarepriser / -tilgjengelighet, reguleringer
 • Digitalisering / teknologi
 • Kundeatferd

     


  

  

      


     

  

Forfatter: Jens T. Kanden 

Salgstrener/salgsrådgiver

Tel: +47 98 21 66 75

E-post: jka@salesforce1.no

Web: www.salesforce1.no

Daglig leder / partner SalesForce1 Norge AS

   

 

 

 
Aktuelt
Ikke selg - la kunden kjøpe

Den beste måten å selge på er ikke å selge, snarere å legge til rette for at kunden kan kjøpe av deg.

5 tilnærminger til beslutningstaker

Mantraet i forretningsorientert salg er å få tilgang til beslutningstaker. Vi ser på effektiviteten ved fem forskjellige tilnærminger.

1 uvanlig tips til bedre segmentering

De fleste selgende bedrifter segmenterer kunder og prospekter på data som omsetning, antalle ansatte, lønnsomhet, geografi og så videre. Mindre vanlig er kvalifisering og segmentering på myke ting som verdier og kultur.

7 grunner til at kunder kjøper

I forretningsmarkedet kjøper kunder verdi ikke produkter eller tjenester. Som selgere må vi reflektere over hvilke verdier våre løsninger representerer.

5 fallgruver ved jobbskifte

Når vi skifter jobb er det mange ting å tenke på. Vi bør ha et fem års perspektiv på valget vi gjør. Da kan det være lurt å unngå de vanlige fellene.

 
Utviklet av Bysant AS