Biztools

Hvorfor blandet læring?

Trening i virksomheter har som mål å hjelpe ledere og medarbeidere utvikle spesifikke ferdigheter. Dette gjøres typisk ved tilførsel av ny kunnskap, og så trener yrkesutøverne på anvendelsen av kunnskapen slik at man utvikler eller forbedrer en gitt ferdighet. Fordi virksomheters evne til læring og utvikling er i ferd med å bli bedriftskritiske, øker kravet til systematikk, pedagogikk, effektivitet og måloppnåelse i lærings- og treningsarbeidet.

Hva er blandet læring?

Tradisjonelt sett, har undervisning/trening/læring vært gjort primært via tekst/bøker og klasserom-type undervisning. Denne tradisjonelle læringsmetodikken utfordres nå av mer effektive, virkningsfulle og moderne læringsvirkemidler. Et samlebegrep for dette er blandet læring (blended learning).

  

Blandet læring består av en rekke ulike læringsvirkemidler. Ved siden av de nevnte tradisjonelle virkemidler, kommer digitalisert læring (e-læring), video, flipped classroom og digitale administrasjonssystemer for læring - LMS (Learning Management Systems).

Blandet læring gir bedre læring

Blandet læring gir muligheten for å treffe folk pedagogisk riktig i forhold den enkeltes læringsstil, samt å presentere stoff i flere, forskjellige modus.  Som vi ser av tabellen nedenfor, er læringsmetodikken avgjørende for hvor mye vi lærer og - ikke minst - husker i etterkant av læring/trening (*).  Blandet læring gjør at vi kan bruke flere læringsmetodikker for å øke beherskelsen av stoffet.

(*) Prosentene bør ikke tas bokstavelig. Det er mange faktorer og forhold som påvirker læring. For eksempel. Noterer du mens du leser, lytter eller ser, øker læringen betydelig. Tilsvarende, dersom du oppsummerer stoff du akkurat har tilegnet deg, så øker læringen tilsvarende.

Flipped classroom

Flipped classroom er en metodikk som snur rundt på hvordan leksjoner gjennomføres. Deltakere blir gitt tilgang på informasjons- og kunnskapsmateriell i forkant av en tradisjonell klasserom-samling. Alle vil ha i oppgave å tilegne seg kunnskapen til leksjonen før de møter til samlingen. Det kan være noe de skal lese eller en lærevideo de skal se, kanskje kombinert med en quiz de besvarer som viser at de har tilegnet seg et minstenivå av kunnskapen.

  

På samlingen forventes det at alle har tilegnet seg kunnskapen slik at man bruker samlingen til å gjøre om kunnskap til ferdighet. Det kan være at man går i dybden av materiellet gjennom diskusjoner, eller man jobber i grupper med relevante oppgaver. Det kan være praktisk demonstrasjon av hvordan en ferdighet utøves, eller det kan være rollespill.

  

Tar man i bruk et fungerende digitalt LMS så kan det å administrere deltakere, porsjonere ut de rette modulene til den enkelte samt å ha oversikt over hvem som har tatt den enkelte modul, gjøres meget effektivt. Man slipper mye mailutveksling, kryssing av på lister og manuell oppfølging.

  

Poenget med flipped classrom at det hele læringen er snudd på hodet ved at man tilegner seg kunnskapen på egen hånd, for deretter å øve på ferdigheten / gå i dybden på (færre) felles samlinger. Dette gir en rekke gevinster.

Gevinster ved flipped classrom, blandet læring og digitalt læringsinnhold

  • Bedre treningsøkonomi ved reduksjon av fysiske, tidkrevende og kostbare samlinger.
  • Bedre treningsverdi på samlingene fordi man jobber med å bygge eller forbedre en ferdighet gjennom øving - fremfor «bare» å tilegne seg kunnskap.
  • Bedre treningsinnsats fordi deltakere motiveres av å jobbe aktivt med å bygge en ferdighet fremfor passivt å motta kunnskap.
  • Fleksibilitet og mindre forstyrrelser ved at den enkelte deltaker selv velger når og hvor han eller hun tar til seg kunnskapen.
  • Gode repetisjonsmuligheter fordi digitalisert læringsstoffet i et LMS-system, gir tilgang til læremateriell etter eget behov og ønske.
  • Kostnadseffektiv læring for geografisk spredte geografisk medarbeidere - som har tilgang til læringsmateriellet uavhengig av lokasjon.
  • Bedre onboarding av nye kolleger - som får tilgang til alt tilgjengelig treningsmateriell
  • Skreddersydde treningsforløp ved å tildele den enkelte utvalgte treningsmoduler

 

 
Aktuelt
Ikke selg - la kunden kjøpe

Den beste måten å selge på er ikke å selge, snarere å legge til rette for at kunden kan kjøpe av deg.

5 tilnærminger til beslutningstaker

Mantraet i forretningsorientert salg er å få tilgang til beslutningstaker. Vi ser på effektiviteten ved fem forskjellige tilnærminger.

1 uvanlig tips til bedre segmentering

De fleste selgende bedrifter segmenterer kunder og prospekter på data som omsetning, antalle ansatte, lønnsomhet, geografi og så videre. Mindre vanlig er kvalifisering og segmentering på myke ting som verdier og kultur.

7 grunner til at kunder kjøper

I forretningsmarkedet kjøper kunder verdi ikke produkter eller tjenester. Som selgere må vi reflektere over hvilke verdier våre løsninger representerer.

5 fallgruver ved jobbskifte

Når vi skifter jobb er det mange ting å tenke på. Vi bør ha et fem års perspektiv på valget vi gjør. Da kan det være lurt å unngå de vanlige fellene.

 
Utviklet av Bysant AS