Biztools

Kjøpsbetingelser

Priser:

  

Alle priser er angitt i norske kroner og - hvis ikke spesifisert - er eksklusiv merverdiavgift.

   

For kjøp av flerbrukerlisenser ta kontakt med vår salgsavdeling på 98 21 66 75 eller biz@biztools.no.   

   

 Slik bestiller du og slik leveres produktene:

Du kan bestille ved å

 • bruke bestillingsgskjemaet,
 • sende e-post til biz@biztools.no eller ved å
 • ringe 98 21 66 75.

Når du har bestilt, får du tilsendt produktene via e-post med tilhørende faktura som du betaler snarest.

Faktura og kjøpsdokumentasjon

   

I e-posten med produktet du får tilsendt, får du også med en faktura som spesifiserer

 • hva du har kjøpt,
 • salgspris og
 • merverdiavgiftsbeløp.

Dette er din dokumentasjon på kjøpet.

   

Bruksrett
Gjennom kjøp av pakker, har du kjøpt en personlig enbrukerlisens til de gjeldende kompendier, maler og verktøy. Bruksretten omfatter også:

 • Lagre filer til eget bruk senere
 • Skrive ut på papir
 • Vise frem i sin opprinnelige form og format

Bruksretten omfatter ikke:

 • Videresalg eller videredistribusjon av BizTools’ dokumentfiler, verken i digital form eller på papir.biz@biztools.no
 • Distribusjon av kopier til andre personer eller kolleger i eget selskap – ei heller i modifisert form.
 • For distribusjon til øvrige kolleger må det tegnes bedriftsflerbrukerlisens.
 • For kjøp av flerbrukerlisenser, ta kontakt med vår salgsavdeling på 98 21 66 75 eller

   

Ansvarsbegrensning

BizTools påtar seg intet ansvar for kunders bruk av kompendier, maler og verktøy i sin virksomhet. 

   

BizTools har intet ansvar for eventuelle tap kunden direkte eller indirekte lider som følge av bruk av kompendier, maler og verktøy eller som følge av feil eller mangler ved tjenesten.

   

Reklamasjon

Eventuell reklamasjon må være rettet mot BizTools.no innen 14 dager etter kjøpsdato.

    

Reklamasjon kan sendes på e-post til: biz@biztools.no eller ved ringe oss på telefon 98 21 66 75.

   

Angrerett

   

Angrerettsloven gjelder formelt ikke for kjøp av BizTools’ maler, verktøy og kompendier av to grunner:  

 • For det første er BizTools’ produkter kun er rettet mot bruk knyttet til yrkesutøving – og ikke til forbrukere for personlig bruk.
 • For det andre er BizTools' produkter av en type som "ikke egner seg til å returnere".


 

 

Bestill ved å:

 

1. Fylle ut skjema

 

2. Sende e-post til biz@biztools.no

 

3. Ringe +47 98 21 66 75


 

 
Utviklet av Bysant AS