Biztools

Leie salgssjef i akutt situasjon

I akutte situasjoner, kan det være aktuelt å leie inn en interim salgssjef på kort varsel for å dekke operative behov i en begrenset periode, typisk 3-12 måneder.

Dette gjør virksomheten i stand til å umiddelbart fylle en lederstilling, trekke på senior kompetanse, eller iverksette krevende prosjekter. Våre interimledere i salg er operative lederspesialister som får ting gjort.


     

Opplever dere en akutt situasjon der det kunne være behov for en erfaren tungvekter innen salgsledelse  - på kort varsel - ta kontakt!

Tel: +47 98 21 66 75

E-post: jka@salesforce1.no

Web: www.salesforce1.no

   

   

      

Jens T. Kanden 

Salgstrener/salgsrådgiver

Daglig leder / partner SalesForce1 Norge AS

   Når trenger du en interimleder i salg?

1. Akutt kompetansebehov i forbindelse med

 • Fusjoner
 • Større kontrakter
 • Management BuyOut (MBO) / Management BuyIn (MBI)
 • Børsintroduksjon
 • Salg av en eller flere operasjonelle enheter
 • Kutt- og konsolideringsprosesser
 • Snarlige lønnsomhetsforbedringer, etc.

2. Plutselig avgang

 • avskjedigelse,
 • oppsigelse,
 • sykdom,
 • død,
 • sentral leder går til konkurrent  


3. Prosjektledelse

 • Tunge prosjekter
 • Behov for svært spisset kompetans
 • Tidkrevenede situasjoner

Hva er fordelene?

Fokus
Interimledere er ideelt når det er en bestemt arbeidsoppgave som trenger dedikert fokus og ferdigheter. En interimleder vil fokusere på de aktuelle arbeidsoppgavene og bli målt på resultatet.

Raskt igang
En interimleder vil som oftest være på plass i løpet av dager, ikke måneder. Når vedkommende er på plass, er han / hun operativt umiddelbart.

Resultatorientert
En interimsleder fokuserer kun på den aktuelle jobben som skal gjennomføres. Vedkommende fokuserer på jobben som skal gjøres og utfører oppdraget som avtalt. Punktum.

Nøkkelkompetanse
En interimsleder vil være overkvalifisert til den jobben som skal gjøres. Vedkommende vil ha lang erfaring fra liknende utfordringer tidligere, sannsynligvis både fra sin tidligere lederkarriere og som innleid interimsleder hos andre oppdragsgivere.

Objektiv
En interimsleder er fritatt fra intern firmapolitikk og ansattes organisatoriske karrieremanøvrering. Ved å utelukkende fokusere på den jobben som skal gjøres, vil en interimsleder heller ikke være en trussel for øvrige ansatte eller ledere.

Operativ erfaring
Interimsledere utfører oppdragene "hands on". I motsetning til typiske konsulenter, er ikke interimledere rådgivere eller sparringpartnere for ledelsen i strategiske spørsmål. De er operasjonelle eksperter, implementerer og får ting gjort. Og de har mye praktisk erfaring. BizTools interimledere i salg kan vise til minst 10-15 års operativ yrkeserfaring.

Overføring av kompetanse
Ledere og andre i bedriften vil kunne nyte godt av interimslederens lange operative erfaring. Kompetanseoverføring skjer primært i en operativ og praktisk setting.

 


Verdt å merke seg om interimledelse

En interimleder er ikke en konsulent. Mens en konsulent typisk vil være rådgiver og strategisk sparringspartner, tar interimledere fatt på implementeringen av forbedringer.

Interimledere finner du ikke hos vikarbyråer. Disse tilbyr midlertidig arbeidskraft, dvs kandidater som kan utføre en bestemt funksjon uten lederansvar eller selvstendig mandat. 

 
Aktuelt
Ikke selg - la kunden kjøpe

Den beste måten å selge på er ikke å selge, snarere å legge til rette for at kunden kan kjøpe av deg.

5 tilnærminger til beslutningstaker

Mantraet i forretningsorientert salg er å få tilgang til beslutningstaker. Vi ser på effektiviteten ved fem forskjellige tilnærminger.

1 uvanlig tips til bedre segmentering

De fleste selgende bedrifter segmenterer kunder og prospekter på data som omsetning, antalle ansatte, lønnsomhet, geografi og så videre. Mindre vanlig er kvalifisering og segmentering på myke ting som verdier og kultur.

7 grunner til at kunder kjøper

I forretningsmarkedet kjøper kunder verdi ikke produkter eller tjenester. Som selgere må vi reflektere over hvilke verdier våre løsninger representerer.

5 fallgruver ved jobbskifte

Når vi skifter jobb er det mange ting å tenke på. Vi bør ha et fem års perspektiv på valget vi gjør. Da kan det være lurt å unngå de vanlige fellene.

 
Utviklet av Bysant AS