Biztools

E-boken "Salg 4.0 - Få et løft i salget"

     


    

Med 25 års erfaring fra salg, salgstrening, ledelse og rådgivning, har vi samlet beste praksis kunnskap, tips og oppskrifter om løsningsorientert salg i E-boken Salg 4.0.

    

Salg 4.0 fremmer en løsingsorientert salgsfilosofi - det vil si å bistå kunder med å dekke sine behov, fikse sine problemer eller nå sine mål.

    

Har du ambisjoner om å forbedre dine salgsresultater, må du utvikle deg gjennom egendrevet salgsutvikling.  

     

Er du ute etter rett på sak - konkrete råd og oppskrifter som du raskt kan ta i bruk, kjøp Salg 4.0! 

         

Invester i deg selv i dag! 

           


    

Bestill ved å:

   

1. Fylle ut skjema,

   

2. Sende e-post til biz@biztools.no eller

   

3. Ringe +47 98 21 66 75

      


   

Boken kommer i elektronisk format og det følger med 17 digitale, nyttige maler.

  

Salg 4.0: Proaktivt Løsningsorientert Salg

 • En komplett, elektronisk salgsbok for salg i forretningsmarkedet
 • E-boken er delt i seks deler med fagstoff
 • Selve E-boken leveres i PDF-basert Powerpoint
 • Det medfølger 17 maler (Word eller Excel) 
 • Bestille Salg 4.0 med alle 6 deler 
 • Pris: KUN NOK 500,- eks. mva. (NOK 625,- inkl. mva.) for hele Salg 4.0

  

Del 1: Om salg

 • Pushselgeren vs den Proaktive Løsningsselger

 • Hovedsteg i salgsprosessen

 • Salgsprosess og kjøpeprosess

 • Ikke selge – gi kunden en kjøpsopplevelse

 • Kunders nivåer av kjøpebehov

 • Selgers utallige salgssituasjoner & mestring av disse

 • Hvorfor løsningsorientert salg

 • Verdt å merke seg om salg

 • Valg av salgstaktikk

 • Selgers posisjonering

  

Del 2: Bedre prospektering og møtebooking

 • Generelt om salgsprosessen
 • Hvordan planlegge møtebooking
 • Referansehistorier
 • Salgsbrev via e-post
 • Gode forberedelser til møteboooking
 • Telefonmanus som verktøy for å heve treffprosenten
 • Gode verdibudskap som effektive interessevekkere
 • Prospekteringsprosedyre
 • Gode kilder til å skaffe leads

  

Del 3: Gode kundemøter

 • Første gangs salgsmøte
  • Viktigheten av gode forberedelser til første gangs salgsmøter
  • Bruk av anonyme suksesshistorier som interessevekker og behovsavdekker
  • Spørsmål og lytting som nøkkelverktøy
  • Bevissthet rundt de forskjellige fasene i et første gangs salgsmøte
  • En strukturert regi for gjennomføring av førstegangsmøte
 • Løsningsmøte
  • De viktigste stegene i forberedelse til løsningsmøte
   En strukturert regi for gjennomføring av løsningsmøte
 • Statusmøter kunder
  • Booke statusmøte med relevante kjøperoller hos kunden
  • Forberede statusmøter hos kunder
  • Regi for gjennomføring av statusmøter hos kunder

  

Del 4: Sluttføring og forhandlinger

 • Sluttføring
  • Ikke sluttføre en handel før den er sluttførbarSalgstrening - forhandlinger
  • Sluttføring handler om å være samkjørt med kundens kjøpeprosess
  • Orkestrere timingen for sluttføringen av en handel
  • Synliggjøre verdi for å skape ”tid og rom” slik at kunden prioriterer å ta en beslutning.
  • Velge rett sluttføringsteknikk for den gitte situasjon.
   • Be-om-ordren-teknikken
   • Neste-skritt-teknikken
   • Valgteknikken
   • Porsjonsteknikken
   • Referansesteknikken
   • Ultimatum-teknikken
   • Tenke-over-det-teknikken
 • Forhandlinger
  • Når skal man forhandle?
  • Når skal man ikke forhandle
  • Kvaliteter hos gode forhandlere
  • Ikke undervurdere kunden som forhandlingsmotpart
  • Kunden er ofte mer forhandlingsvant enn selger
  • Selger må forberede seg meget godt til forhandlinger
  • Trekk på den hjelpen du kan få.
  • Selgers motgrep i forhandlinger
  • Variabler og innrømmelser;
  • Karaktertyper og roller
  • Fallgruver / feller / knep
  • Fastlåste situasjoner

Del 5: Kunder og kjøpesiden

 • Kunders nivå av kjøpebehov / avkastningsvisjon
 • Om kjøpefunksjonen
 • Kjøperoller og kjøpemodi
 • Om toppleder
 • Kartlegging av kjøpere
 • Kjøpetrang og kjøpeprosess
 • Hvordan kunden vurderer selgere / setter selgere i bås
 • Kundens forventninger, bekymringer og motforestillinger / tidsklemma 

Del 6: Salgspsykologi: mentale sider og måloppnåelse

 • Resultat vs forklaring
 • Sett SMARTE mål
 • Modell for oppnåelse av resultater / prestere
 • Hvordan fokusere!
 • Modell for prioritering i salg
 • Mentale sider i salg / læring og utvikling
 • Treneringsmekanismer og vegring i salg

Bonusdel: Skrive bedre i business

 • Gjennom enkle regler, lær å skrive bedre i salg
 • Før du skriver
  • Budskapet
  • Publikum
  • Nøkkelpoenget
  • Lengde
  • Struktur og strategi
  • Kanal
  • Rekkevidde
  • Overskuelighet
 • Kontroll av det du skriver
  • Korte setninger
  • Kom til poenget
  • Skriv forståelig

        

Tilhørende nyttemaler:

   


   

   

Bestill ved å:

   

1. Fylle ut skjema,

   

2. Sende e-post til biz@biztools.no eller

   

3. Ringe +47 98 21 66 75

      


    

Som du ser av modellen nedenfor er salgskunnskap en av de sentrale komponentene i å utvikle bedre salgsferdigheter. Hensikten med Salg 4.0 er å bistå deg med å heve din egen kunnskap om salg slik at du kan konvertere denne salgskunnskapen til forbedrete salgsferdigheter. 

   

 

Bestill ved å:

 

1. Fylle ut skjema

 

2. Sende e-post til biz@biztools.no

 

3. Ringe +47 98 21 66 75


 

 
Utviklet av Bysant AS