Biztools

Spisse og forbedre salgsstrategien


   

Salgsstrategien legger føringer for hvordan salgsmålene skal nås og den danner grunnlaget for handlingsplanene.

   

Salgsstrategien tar utgangspunkt i virksomhetens visjon, misjon, eierføringer, verdier, mål og overordnete strategi. En resultatfremmende, effektiv og verdiforankret salgsstrategi fordrer at ledelse og medarbeidere er har eierskap til virksomhetens overordnete føringer.

    

Det er også en forutsetning av virksomheten har en konstruktiv og målrettet bedriftskultur.

         


Har dere tro på at selskapets salgsstrategi bør spisses og forbedres, ta kontakt 

Telefon +47 98 21 66 75 eller e-post jka@salesforce1.no. Se forøvrig www.salesforce1.no for mer informasjon.

   


Jobb etter en stegvis modell for spissing, videreutvikling og forbedring av salgsstratgien - som skissert i illustrasjonen nedenfor!

 • I steg 1 legger man kunde- og produktstrategien.
 • I steg 2 legger man strategien for hvilke kanaler man bruker i salg og markedsføring for å nå salgsmålene.
 • I steg 3 beslutter man hvordan man organiserer salgs- og markedsfunksjonen på en best mulig måte. Steg 3 er beskrevet nærmere i Bedre organisering i salg.


BizTools modell for utviklings salgsstrategi

   

Kristiske suksessfaktorer for utviklingen av en effektiv salgsstrategi

 • Vel definerte, SMARTE mål
  • Spesifikke, Målbare, Aktivitetsorienterte, Realistiske, Tidsbestemte og med Eierskap)
 • Reell og gjennomgripende vilje til forbedring av salgsstrategi
 • Forankring i toppledelse / styret med nødvendig beslutningsmyndighet hos kundens prosjektdeltakere
 • Strategisk vurderingsevne hos deltakerne
 • Kunnskap om produktenes goder
 • Markeds- og kundekompetanse

   

 

 
Aktuelt
Ikke selg - la kunden kjøpe

Den beste måten å selge på er ikke å selge, snarere å legge til rette for at kunden kan kjøpe av deg.

5 tilnærminger til beslutningstaker

Mantraet i forretningsorientert salg er å få tilgang til beslutningstaker. Vi ser på effektiviteten ved fem forskjellige tilnærminger.

1 uvanlig tips til bedre segmentering

De fleste selgende bedrifter segmenterer kunder og prospekter på data som omsetning, antalle ansatte, lønnsomhet, geografi og så videre. Mindre vanlig er kvalifisering og segmentering på myke ting som verdier og kultur.

7 grunner til at kunder kjøper

I forretningsmarkedet kjøper kunder verdi ikke produkter eller tjenester. Som selgere må vi reflektere over hvilke verdier våre løsninger representerer.

5 fallgruver ved jobbskifte

Når vi skifter jobb er det mange ting å tenke på. Vi bør ha et fem års perspektiv på valget vi gjør. Da kan det være lurt å unngå de vanlige fellene.

 
Utviklet av Bysant AS