Biztools

Utvalgte salgsutviklingsoppdrag

Utvalgte oppdrag:

 • Fasiliterte og prosjektledet etablering av ny webplattform, inkl teknologi-/plattformvalg, design, utvikling og implementering for mellomstort nordisk konsulentselskap
 • Ledet rekrutteringsprosess for selgere for nordisk konsulentselskap
 • Introduserte og implementerte sky-basert CRM-løsning for børsnotert helsekostselskap
 • Utviklet / etablerte målstyringsregime for nordisk konsulentselskap
 • Fasiliterte omorganisering av salgs- og markedsavdeling for teknologiselskap som leverer til dagligvarebransjen
 • Utviklet og implementerte felles visjon og metodikk for salgs- og markedsledelse i internasjonalt, børsnotert industrikonsern
 • Effektiviserte salgsmodell, salgskanaler, salgsprosesser samt rolle- og oppgavefordeling for børsnotert nordisk handelsselskap
 • Etablerte og dokumenterte salgsprosesser for storkundesalg for børsnotert energiselskap
 • Fungerte som interim leder for salgsavdeling for IT-selskap i en snusituasjon
 • Etablerte karriere- og opplæringsprogram for kommersielt personell for en internasjonal veldedig organisasjon
 • Utviklet salgs- og markedsstrategi for et tidligfase norsk industriselskap i sportsmarkedet
 • Utviklet og implementerte salgsmetodikk med tilhørende kompetanseheving for selgere i norsk finansselskap
 • Etablerte salgsstrategi og utviklet og implementerte salgsmetodikk med tilhørende kompetanseheving for ledende grafisk bedrift
 • Etablerte prosesser og rollefordeling i salg og salgsledelse for mellomstort norsk mediehus
 • Etablerte salgsstrategi med rollefordeling og prosesser og tilhørende kompetanseheving for en mellomstor bemanningsbedrift
 • Utviklet og etablerte salgsmetodikk med tilhørende kompetanseheving blant kommersielt personell i internasjonalt rådgivningsselskap
 • Utviklet og implementerte salgsmetodikk med tilhørende kompetanseheving for nordisk salgsorganisasjon for internasjonalt farmasøytisk selskap
 • Utviklet beste praksis i salg og salgsledelse for telekomselskap
 • Etablerte og implementerte salgstreningsprogram for den norske delen av internasjonalt konsulentselskap
 • Utviklet og implementerte felles salgsledelsesmetodikk og salgsmetodikk for alle markedsområder i ledende teknologirådgivningsselskap


 Noen av kundene:

  

 
Aktuelt
Ikke selg - la kunden kjøpe

Den beste måten å selge på er ikke å selge, snarere å legge til rette for at kunden kan kjøpe av deg.

5 tilnærminger til beslutningstaker

Mantraet i forretningsorientert salg er å få tilgang til beslutningstaker. Vi ser på effektiviteten ved fem forskjellige tilnærminger.

1 uvanlig tips til bedre segmentering

De fleste selgende bedrifter segmenterer kunder og prospekter på data som omsetning, antalle ansatte, lønnsomhet, geografi og så videre. Mindre vanlig er kvalifisering og segmentering på myke ting som verdier og kultur.

7 grunner til at kunder kjøper

I forretningsmarkedet kjøper kunder verdi ikke produkter eller tjenester. Som selgere må vi reflektere over hvilke verdier våre løsninger representerer.

5 fallgruver ved jobbskifte

Når vi skifter jobb er det mange ting å tenke på. Vi bør ha et fem års perspektiv på valget vi gjør. Da kan det være lurt å unngå de vanlige fellene.

 
Utviklet av Bysant AS