Biztools

Vår fremgangsmåte ved salgstrening:

Standardisert salgstrening har sin misjon som et felles kunnskapsgrunnlag. Likevel er det en kjensgjerning at skreddersydd salgstrening gir bedre effekt.

Forskjellige salgssituasjoner

Man kan skreddersy på flere nivåer. Det mest grunnleggende er å skreddersy for det enkelte selskaps situasjon, bransje, kundegrupper, kundekjøpsprosesser, produkt- og tjenestesortiment.

  

Deretter bør man vurdere skreddersøm på avdelingsnivå.

  

På individnivå er det tilsvarende viktig å tilpasse treningsforløp.

  

For å oppnå optimal effekt av salgstreningen, gjør vi derfor følgende:

  

1. Forberedelser til salgstrening

 • Intervjuer selgere / ledere / nøkkelpersoner
 • Går gjennom dagens salgsmetodikk og verktøy

 • Går kort gjennom resultater, måloppnåelse, tallsammenhenger og kundeforhold

 • Ser på markedssegmenter, kundesituasjon og kunders kjøpsprosesser / -mønstre

 • Definerer de viktigste salgssituasjonene og salgsprosesser som bør fokuseres på

 • Skreddersyr programmet for den gitte kunde – herunder definere salgsprosessen dersom relevant

2. Gjennomføring av salgstrening

 • Salgstreningen gjennomføres i simulerte og operative omgivelser
 • Salgstreningen tar utgangspunkt i å forbedre selgeres sterke sider
 • Det etableres en individuell utviklingsplan for hver selger
 • Periodisk måle forbedring i forhold til utgangspunktet

3. Kvalitetssikre salgstrening / salgsforbedring

 • Gå gjennom måloppnåelse for utvikling i henhold til individuell utviklingsplan
 • Utøve individuell oppfølging og coaching
 • Evaluere forbedring 3-6 måneder etter gjennomført Effektiv Salgstrening

    


  

Effekten av vår salgstrening:

Målgruppe vår salgstrening:

 • Økt omsetning
 • Telefonselgere
 • Reduserte salgskostnader
 • Account Managere (AM)/Key Acct. Managere (KAM)
 • Økt motivasjon i selgerkorpset
 • B2B feltselgere
 • Høyere tilslagsprosent
 • Huntere / Farmere
 • Sterkere prestasjonskultur
 • B2B markedsførere / markedssjefer
 • Bedre samhandling ved bruk av felles salgsmetodikk
 • Konsulenter med kundebudsjett
 • Bedre grunnlag for fungerende målstyring i salg
 • Salgssjefer/ salgsledere / salgsdirektører
 • Tydeliggjøring av hvem som leverer og ikke
 • Andre yrkesutøvere / ledere med salgsbudsjett
 • Grunnlag for å etablere egen intern salgsskole
 • Toppledere med interesse for salg og  salgsedelse

  

      

 
Aktuelt
Ikke selg - la kunden kjøpe

Den beste måten å selge på er ikke å selge, snarere å legge til rette for at kunden kan kjøpe av deg.

5 tilnærminger til beslutningstaker

Mantraet i forretningsorientert salg er å få tilgang til beslutningstaker. Vi ser på effektiviteten ved fem forskjellige tilnærminger.

1 uvanlig tips til bedre segmentering

De fleste selgende bedrifter segmenterer kunder og prospekter på data som omsetning, antalle ansatte, lønnsomhet, geografi og så videre. Mindre vanlig er kvalifisering og segmentering på myke ting som verdier og kultur.

7 grunner til at kunder kjøper

I forretningsmarkedet kjøper kunder verdi ikke produkter eller tjenester. Som selgere må vi reflektere over hvilke verdier våre løsninger representerer.

5 fallgruver ved jobbskifte

Når vi skifter jobb er det mange ting å tenke på. Vi bør ha et fem års perspektiv på valget vi gjør. Da kan det være lurt å unngå de vanlige fellene.

 
Utviklet av Bysant AS